Yhtiöt

Sähköinfo Oy

Vuonna 1968 perustettu Sähköinfo Oy on sähköistysalan tieto- ja koulutuspalveluja tarjoava yritys, jonka kursseille osallistuu vuosittain noin 5 000 henkilöä.

Sähköinfo on alan suurin ammattikirjallisuuden tuottaja. Se julkaisee kahta lehteä, Sähköala ja Sähkömaailma, ja ylläpitää urakoitsijoille, kuluttajille ja opiskelijoille suunnattua Sähköala.fi-sivustoa.

Alan ammattilaisten tärkein tietolähde eli ST-kortisto, tietokansiot, ohjelmistot ja lomakkeet ovat tarjolla osoitteessa www.sahkoinfo.fi/severi.

Sähköinfo Oy hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja aputoiminimellä Sähköalan lakipalvelu STUL. Sähköinfo Oy:n toimitusjohtaja on diplomi-insinööri Olli-Heikki Kyllönen. 

Sähköinfo Oy, PL 55, 02601 Espoo
Puhelin 09 547 610
Sähköposti sahkoinfo@sahkoinfo.fi
http://www.sahkoinfo.fi

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on Turvatekniikan keskuksen (Tukes) nimeämä puolueeton ja riippumaton sähköturvallisuuslain mukaisten sähköpätevyyksien arvioija.

Vuosittain SETI myöntää yli tuhat sähköturvallisuuslakiin perustuvaa pätevyystodistusta. SETI on harjoittanut tätä toimintaa alkaen vuodesta 1996.

Lakisääteisten pätevyystodistusten lisäksi SETI myöntää vapaaehtoisuuteen perustuvia ammattitaidon osoittavia pätevyystodistuksia kuntotutkijoille sekä tele- ja turva-alan ammattilaisille.

SETI hyväksyy ja sertifioi telealalla ja sähköisiä turvajärjestelmiä asentavia yrityksiä. SETI antaa myös sähkötyöturvallisuuskortteja. Kortin saamisen ehtona on hyväksytysti suoritettu SETI:n auktorisoiman kouluttajan sähkötyöturvavallisuuskurssi.

SETI julkaisee sähköalalla toimiville henkilöille tarkoitettua Sähköpätevyyden ylläpitokansiota. Yrityksen valikoimassa on myös SETIQ-pätevyyksien seurantapalvelu.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n toimitusjohtaja on Olli Vitikka.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy, PL 55, 02601 Espoo
Puhelin 09 5476 1600
Sähköposti seti@seti.fi
http://www.seti.fi/

Kiinteistö Oy Leppävaaran Sähkötalo

Kiinteistöyhtiön tilat ovat Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton ja sen yhtiöiden käytössä. Kiinteistöön kuuluu kaksi rakennusta, A-talo ja B-talo. Vuosien 1986–1987 vaihteessa valmistunut B-talo on liiton käytössä ja yhdestä kerroksesta on vuokrattu tiloja ulkopuolisille. Syyskuussa 2005 valmistuneen A-talon kaikki tilat on vuokrattu ulkopuolisille. Kiinteistö Oy Leppävaaran Sähkötalon yhteyshenkilö on talousjohtaja Sami Pilkkikangas.

Kiinteistö Oy Leppävaaran Sähkötalo, PL 55, 02601 Espoo
Puhelin 09 547 610