Tutkimukset ja selvitykset

Sähköautot ja työpaikat - AIE:n tutkimus

Lehdistötiedote 29.11.2018

Tutkimusraportti (englannin kielinen)


Energiamuotokertoimet

Rakennusten energiatehokkuuden säätämisessä Euroopassa käytetään primäärienergiasta
johdettuja kertoimia. Varsinaiset primäärienergiakertoimet vaihtelevat vuosittain
energiantuotantorakenteen vuoksi. Rakentamisen ohjauksen kannalta on järkevää että kertoimet pysyvät samoina, eivätkä vaihdu vuosittain. Toisaalta energiakertoimien ohjaavuutta on syytä myös tarkastella ajoittain, niin että se vastaa tavoitteita.

STUL ry:n tilaaman selvityksen raportissa tarkastellaan primäärienergiakertoimien eri laskentavaihtoehtoja. Suomessa käytössä olevat energiamuodon kertoimet on laskettu 2000-luvun energiatilastojen ja ns. hyödynjakomenetelmän perusteella. Lopullisia kertoimia valittaessa on lisäksi tavoiteltu ohjausvaikutusta resurssitehokkuuteen, uusiutuvan energian lisäämiseen ja fossiilisten polttoaineiden vähentämiseen.

Selvityksen raporttiRakennusautomaatio rakentamisen sääntelyssä

STUL, Talotekniikkateollisuus, RAKLI ja ympäristöministeriö teettivät VTT:llä selvityksen rakennusautomaatiosta osana uusittavia rakentamismääräyksiä sekä alan suosituksia ja ohjeita kesällä 2015.

Em. tilaajatahot muodostivat projektin ohjausryhmän ja toimivat myös selvityksen osarahoittajia.

Muita rahoittajia olivat lisäksi Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus STEK ja Rakennustuotteiden Laatu Säätiö.

Selvityksen raportti