Edustus ja yhteistyö

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

  • edustaa koko laajaa sähköisen talotekniikan sektoria

  • on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut yhteisö. STUL:lla on kiinteä yhteys kaikkiin Pohjoismaiden sähköurakoitsijaliittoihin, samoin Viron sähköalan yrittäjien liittoon EETEL:iin.  
    STUL on Euroopan sähköurakoitsijaliittojen järjestö AIE:n jäsen. AIE eli Association Internationale des Entreprises d´Equipement Electrique toimii Brysselissä.
    AIE:n jäsenluettelo  

  • kuuluu kiinteistö- ja rakentamisalan liittojen ja järjestöjen muodostamaan KIRA-foorumiin ja työskentelee likeisesti energia- ja ilmastopoliittisissa asioissa niihin erikoistuneiden järjestöjen kanssa.

Sähköistysalan edunvalvonnan ja edistämisen kannalta keskeisiä tahoja ovat mm. sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö SESKO, ympäristö-, työ- ja elinkeino-, liikenne- ja viestintä- sekä sisäministeriö, joissa STUL:n edustajat ovat mukana lakien ja säädösten valmisteluryhmissä.

STUL:n edustukset eri yhteisöissä (pdf 248 kt)