Edustus ja yhteistyö

STUL

 • edustaa koko laajaa sähköisen talotekniikan sektoria ja on kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunut yhteisö

  Sähköistysalan edunvalvonnan ja edistämisen kannalta keskeisiä tahoja ovat mm. sähköteknisen alan kansallinen standardointijärjestö SESKO, ympäristö-, työ- ja elinkeino-, liikenne- ja viestintä- sekä sisäministeriö, joissa STUL:n edustajat ovat mukana lakien ja säädösten valmisteluryhmissä.

  STUL:n edustukset eri yhteisöissä (pdf 248 kt)

 • kuuluu kiinteistö- ja rakentamisalan liittojen ja järjestöjen muodostamaan KIRA-foorumiin ja työskentelee likeisesti energia- ja ilmastopoliittisissa asioissa niihin erikoistuneiden järjestöjen kanssa

 • STUL:lla on kiinteä yhteys kaikkiin Pohjoismaiden sähköurakoitsijaliittoihin, samoin Viron sähköalan yrittäjien liittoon EETEL:iin


 • STUL on Euroopan sähköurakoitsijaliittojen järjestö AIE:n jäsen. AIE eli Association Internationale des Entreprises d´Equipement Electrique toimii Brysselissä.
  AIE:n jäsenluettelo

 • AIE SECTOR REPORT 10/2019

 • AIE:n poliittiset linjaukset 2019-2014