Asiantuntijaryhmät

Sähköistysalaa ja sen toimintatapoja kehitetään liiton asiantuntijaryhmissä, joissa on mukana jäsenyrityksiä edustavia eri alojen asiantuntijoita. Ryhmät voivat kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita myös jäsenyritysten ulkopuolelta. Ryhmien sihteereinä ja käytännön toteuttajina toimivat liiton ja sen yhtiöiden toimihenkilöt. Heidät tavoitat vaihdenumeron 09 547 610 kautta.

Automaatioryhmä edistää automaatioalan yhteistyötä, kehitys- ja koulutustoimintaa sekä ammatillisia käytäntöjä. STUL:n automaatioryhmässä ovat edustettuna liiton varsinaisten jäsenyritysten lisäksi Avoin Automaatio ry, KNX Finland ry, Rakennusautomaatioliikkeiden Liitto RALL ry ja Suomen Automaatioseura ry. Lisätietoja: Riikka Liedes

Sähkötekniikkaryhmän toiminta-alueena on sähköturvallisuus ja sähkötekniikka. Ryhmä ottaa kantaa sähköalan säädös- ja standardimuutosehdotuksiin, edistää alan koulutusta ja neuvontaa ja tukee siten ammattialaa ja sen kehitystä. Lisätietoja: Esa Tiainen

Teleryhmään kuuluu noin 200 teleurakointiin erikoistunutta jäsenyritystä. Ryhmä tiedottaa, järjestää koulutusta ja hoitaa sidosryhmätoimintaa ja tukee siten teleurakoitsijoiden toimintaedellytyksiä. Lisätietoja: Ville Reinikainen

Verkostourakointiryhmä on tarkoitettu niille liiton jäsenille, jotka keskittyvät verkonrakennukseen ja katuvalaistusurakointiin sekä näiden kunnossapitoon. Verkostourakointiyritykset ovat liiton suurimpia yrityksiä. Lisätietoja: Timo Ylinen

Kunnossapitoryhmä tukee sähköisen kunnossapidon alueella toimivia jäsenyrityksiä tuottamalla apuvälineitä kuten järjestelmäkohtaisia toimenpideohjelmia, malleja ja ohjeita, sekä mm. järjestämällä koulutusta. Lisätietoja: Jenna Kauppila

Työmarkkinaryhmään kuuluu lähes 500 jäsenyritystä, jotka ovat solmineet liiton kanssa työmarkkinatoimintaa koskevan palvelusopimuksen. Lisätietoja: Esa Larsèn ja Toivo Lötjönen

Liiketoimintaryhmän tavoite on edistää liiton ja sen jäsenten toimintakykyä yrityksen taloushallintoon, liikejuridiikkaan, työmaanhoitoon ja tietojärjestelmiin liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoja: Sami Pilkkikangas

Oppilaitosryhmiä on kaksi: toisen asteen oppilaitosyhteistyöryhmä ja korkea-asteen oppilaitostyöryhmä. Ryhmät vaikuttavat alan koulutuksen kehittämiseksi. Ne tekevät sähköalaa tunnetuksi kouluissa ja kannustavat nuoria opiskelemaan alaa. Ryhmät toimivat myös työssäoppimisen ja työharjoittelun edistämiseksi. Lisätietoja:

Toisen asteen oppilaitostyöryhmä Henrik Rousku
Korkea-asteen oppilaitostyöryhmä Riikka Liedes