Arvot

STUL ry:n henkilökunnan toimintaa ohjaavat liiton perusarvot

Jäsentyytyväisyys

Luotettavuus ja luottamuksellisuus

Tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus

Aktiivisuus

Yhteistyö


Liittotoimistossa tavoitteena ovat asiantuntemus, tehokkuus, ennakoivuus, priorisointi ja nopea reagointikyky sekä vaikuttaminen kehitykseen.