Toimintatavat

Liitto työskentelee jäsenyritystensä ja koko alan hyväksi mm. vaikuttamalla alaa koskevaan lainsäädäntöön, standardeihin ja määräyksiin sekä niiden kautta toimintaedellytyksiin. STUL tutkii ja kehittää alaa, tiedottaa ja markkinoi.

Päivittäinen jäsentoiminta on neuvontaa ja informointia, ongelmien ratkaisua ja monipuolista tukea tavoitteena kannattava yrittäjyys ja yleinen hyvinvointi.

Liiton yhtiöt tuottavat tietoa, jonka avulla alan yritykset voivat kehittää ja ylläpitää osaamistaan. Jäsenyrityksille tietotuotteet ovat tarjolla edullisilla jäsenhinnoilla.