STUL-takuun reklamaatio

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto on laatinut STUL-takuun reklamaatiokaavakkeet ostajien käyttöön tuotteiden virheiden ilmoittamiseksi myyjille, valmistajille tai maahantuojille.

Ensimmäisellä reklamaatiolla ostaja voi reklamoida tuotteen virheestä sekä STUL-takuun myöntäneelle yritykselle (myyjä, valmistaja, maahantuoja) että muulle kuin STUL-takuun myöntäneelle yritykselle (myyjä, valmistaja, maahantuoja).

Kaavake  1 (ensimmäinen reklamaatio)

 

Ostaja voi osoittaa toisen reklamaation ainoastaan STUL-takuu-yritykselle. Mikäli STUL-takuu-yritys laiminlyö takuuvelvoitteensa täyttämisen annetussa kohtuullisessa ajassa, ostaja voi tällä kaavakkeella edelleen vaatia yritystä täyttämään takuuvelvoitteensa.

Kaavake 2 (toinen reklamaatio)

Toimintaohjeet STUL-takuussa

Toimintaohjeet STUL-takuussa poikkeuksellisiin kiiretilanteisiin