STUL-takuun ehdot

Takuuajan pituus

STUL-takuun mukainen takuuaika on eri pituinen riippuen siitä, onko kyse ns. välitysmyynnistä (valmistaja tai maahantuoja myy tuotteita tukkuliikkeelle tai muulle "väliportaalle") vai suoramyynnistä (valmistaja tai maahantuoja myy tuotteita suoraan urakoitsijalle).

Takuuaika välitysmyynnissä

Takuuaika vastaa kestoltaan YSE 1998 -sopimusehtojen 29§:n mukaista takuuta, jonka urakoitsija antaa urakan tilaajalle, kuitenkin enintään 36 kuukautta tavaran toimituksesta valmistajalta/maahantuojalta tukkuliikkeelle tai muulle väliportaalle.

Takuuaika suoramyynnissä

Takuuaika vastaa kestoltaan YSE 1998 -sopimusehtojen 29§:n mukaista takuuta, jonka urakoitsija antaa urakan tilaajalle, kuitenkin enintään 30 kuukautta tavaran toimituksesta ostajalle.

Myyjän takuuvastuun sisältö

Jos tavara on virheellinen, myyjä on velvollinen poistamaan kaikki takuuaikana ilmenevät virheet.

Myyjä vastaa myös viallisen tavaran korjaamisen tai vaihtamisen aiheuttamista kohtuullisista kustannuksista, jotka johtuvat virheen paikallistamisesta, virheellisen tavaran irrottamisesta ja pois kuljettamisesta tai korjatun tai tilalle vaihdetun uuden tavaran asentamisesta.

Myyjällä on aina ensisijaisesti oikeus itse suorittaa korjaus. Myyjä ei ole takuuvastuussa, jos virhe johtuu esimerkiksi urakoitsijan asennusvirheestä, huoltotoimenpiteiden laiminlyönnistä tms. seikasta. Myyjä ei vastaa välillisistä vahingoista.

Haluatko tuotteesi STUL-takuun piiriin?

Täytä STUL-takuu-sitoumus, allekirjoita ja tulosta se kahtena kappaleena ja postita molemmat kappaleet  Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:een. Osoite on sitoumuslomakkeessa. Kun sitoumus on hyväksytty ja allekirjoitettu STUL:ssa, STUL-takuu-sertifikaatti lähetetään välittömästi yrityksellesi.

STUL-takuu-sitoumus (pdf, 90 kt) 

STUL-takuun ehdot

In English

Conditions of the Electrical contractors' Association (STUL) guarantee

The Electrical contractors' Association (STUL) guarantee (pdf, 97 kt)

På svenska

Villkor för STUL-garanti för eltillbehör, -apparater och -anordningar