Sähköturvallisuuspolitiikka

STUL

  • kerää ja jalostaa tietoa ja kokemuksia sähköturvallisuudesta ja jakaa niitä jäsenilleen ja muille sidosryhmille niin, että näillä on valmius huolehtia työntekijöiden työskentelyn turvallisuudesta
  • on mukana laatimassa ja laatii itse ohjeita ja suosituksia ohjatakseen jäsenyrityksiä suunnittelemaan ja asentamaan turvallisia sekä huolto- ja käyttöystävällisiä sähkölaitteistoja
  • osallistuu sähköturvallisuutta koskevien määräysten, lakien ja standardien valmisteluun
  • vaikuttaa sähkötyöturvallisuuden kehitykseen osallistuen alaa koskevien määräysten, lakien ja standardien valmisteluun alan yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi
  • osallistuu sähköturvallisuuteen liittyvän oppimateriaalin ja koulutuksen suunnitteluun
  • toimii asiantuntijana ja tukee jäseniään sähköonnettomuuksien tai vakavien tapaturmien yhteydessä