Eettiset säännöt

LIITON JÄSENYRITYS ...

URAKOINTI
1. Noudattaa toiminnassaan ja markkinoinnissaan hyviä kauppatapoja
2. Suorittaa annetut sähköasennustehtävät huolellisesti, parhaalla mahdollisella taidolla ja rehellisesti siten, että työn tulos täyttää tilaajan asettamat vaatimukset.
3. Kieltäytyy tekemästä sellaisia asennuksia, jotka ovat vastoin sähköturvallisuudesta annettuja määräyksiä ja ohjeita. Turvallisuuden takaamiseksi käyttää moitteettomia asennustapoja, ammattitaitoista työvoimaa ja turvallisia asennustarvikkeita.
4. Informoi tilaajaa välittömästi huomattuaan sähkösuunnitelmassa, muissa työhön liittyvissä dokumenteissa tai tilaajan vaatimuksissa seikkoja tai ristiriitaisuuksia, jotka voivat estää sovitun lopputuloksen saavuttamisen

LUOTTAMUKSELLISUUS
5. Sitoutuu käsittelemään asiakkaan luovuttamia asiapapereita luottamuksellisesti sekä ottamaan huomioon niihin liittyvät tekijänoikeus- ja muut kysymykset.

AMMATILLINEN PÄTEVYYS
6. Seuraa tarkasti alan teknistä kehitystä ja siihen liittyvien määräysten muutoksia sekä huolehtii yrityksen henkilöstön osaamisesta ja tarvittaessa osaamisen täydentämisestä
7. Käyttää asianmukaisia työvälineitä ja huolehtii turvallisuusmääräysten ja turvallisuuslainsäädännön noudattamisesta.

VASTUULLISUUS
8. Sitoutuu olemaan käyttämättä ns. harmaata työvoimaa ja noudattaa työsuhteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä alan yleisiä työehtosopimuksia
9. Huolehtii yritykselle kuuluvien verojen ja veronluonteisten maksujen sekä työntekijöiden ja yrittäjän sosiaalimaksujen oikeasta ja oikea-aikaisesta suorittamisesta.
10. Noudattaa kilpailulainsäädäntöä ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n kilpailuoikeudellista ohjetta
11. Ottaa huomioon yrityksen toiminnan ja työympäristön sekä käyttämiensä tuotteiden ympäristövaikutukset sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

LOJAALISUUS
12. Ei vahingoita muiden yrittäjien liiketoimintaa tai vahingoita heidän mainettaan.
13. Ei jatka töitä toisen sähköurakoitsijan keskeyttämällä työmaalla selvittämättä tältä keskeytyksen syytä.

IMAGO
14. Myötävaikuttaa siihen, että urakoitsijat valitaan ensisijaisesti ammattitaidon, kokemuksen ja muun pätevyyden perusteella.
15. Edustaa ammattikuntaansa kaikessa toiminnassaan siten, että sähköalan maine korkeaa teknistä ammattitaitoa vaativana alana entisestään korostuu.


Eettiset säännöt on hyväksytty Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n liittokokouksessa 15.11.1995 ja päivitetty liittokokouksessa 24.11.2017.