Oppilaitosjäsenet

Tiedotussopimuksen tehneet oppilaitokset

Valtaosa sähköistä talotekniikkaa opettavista oppilaitoksista on solminut Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton kanssa tiedotussopimuksen.

Tiedotussopimus edistää oppilaitosten ja elinkeinoelämän välistä vuorovaikutusta ja kehittää alan koulutusta turvaten osaavaa työvoimaa myös tulevaisuuden tarpeisiin.

Liiton ja oppilaitosten yhteistyötä koordinoivat liiton kaksi oppilaitosyhteistyöryhmää.

Tiedotussopimusoppilaitokset  ja niiden sähköalan opettajat saavat Sähkömaailma-lehden jäsentiedotteineen sekä alennuksia kurssimaksuista ja julkaisuista.

Vuosittain järjestetään Sähköseminaareja, joihin kutsutaan oppilaitosten edustajia kertomaan, mitä tarpeita koulutuksessa on ja kuulemaan mitä taitoja työelämässä kaivataan. Opettajia kutsutaan myös liiton alueosastojen tilaisuuksiin.

Alan vetovoimaa kehitetään toiminnalla, jonka tunnuksena on "Sähkössä on poweria". Kaikki alaa koskeva koulutustieto on koottu Sähköala.fi-sivuille. Sieltä löytyvät myös linkit kaikkiin alan oppilaitoksiin.

Sähköalan toisen asteen koulutukseen kuuluu pakollisena osana työssäoppimisjakso ja osa opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta annetaan käytännön työelämässä opettajan ja yrityksen yhteyshenkilön ohjauksessa.

Tietoa työssäoppimisesta

STEK-projekti 2017, Verkkosovellus työssäoppimisen seurantaan

Oletko kiinnostunut liittämään edustamasi oppilaitoksen STUL:n jäseneksi ja tekemään tiedotussopimuksen?

Lataa tästä oppilaitosjäsenyyden hakemuslomake!