Järjestöjäsenet

Sähkö- ja teleurakoitsijaliittoon kuuluu 14 jäsenjärjestöä, joilla on yhteensä noin 1 100 yritysjäsentä, jotka kaikki toimivat sähköisen talotekniikan alalla.

Kullakin jäsenjärjestöllä on asiamies tai yhteyshenkilö STUL:ssa ja edustaja STUL:n hallituksessa. Edustajalla on kokouksissa puheoikeus. Äänioikeus on vain kunkin järjestön edustamaa erikoisalaa koskevissa asioissa.

Järjestöjen jäsenten edut määritellään kunkin järjestön ja STUL:n keskinäisessä sopimuksessa.

Kaikille järjestöjäsenten jäsenille yhteiset edut ovat:

– Näkyvyys Zeckit.com -hakupalvelussa
– Säännöllinen ajankohtaistiedotus; STUL:n jäsentiedote 11 kertaa vuodessa painettuna Sähkömaailma-lehden välissä ja netissä jäsensivuilla
– Sähkömaailma-lehden vuosikerta; lehdessä julkaistaan mm. sähköistysalan suhdanneraportti kaksi kertaa vuodessa sekä uutisia ja artikkeleita jäsenjärjestöjen toimialoilta
– Oikeus osallistus Sähköinfon koulutustilaisuuksiin jäsenhintaan
– Jäsenalennus STUL:n julkaisemista ja Sähköinfon kustantamista ammattikirjoista
– Sähköalan tietokansio ja Turva-alan tietokansio jäsenhintaan
– Sähköinfon verkkotuotepaketit, esim. Superlisenssi jäsenhintaan
– Liiton neuvottelemat alennukset perintäpalveluista (Lindorff)
– Suomen Yrittäjien palvelupaketit toimialajärjestön jäsenille neuvoteltuun hintaan
– Liiton neuvontapalvelut soveltuvin osin

JÄSENJÄRJESTÖT

Audiovisuaalisen ammattiviestinnän toimialaliitto AVITA ry

Avita ry on valtakunnallinen toimialaliitto yrityksille, jotka suunnittelevat, valmistavat, maahantuovat, myyvät ja asentavat laitteita sekä järjestelmiä audiovisuaaliseen ammattikäyttöön.
Yhteyshenkilö: Kati Pajukallio, kati.pajukallio@audico.fi 

Avoin Automaatio ry

Avoin Automaatio ry edistää jäsentensä ammatillista kehitystä ja vaikuttaa LonWorks-tekniikan ja -teollisuuden kehittymiseen maassamme. Yhdistys antaa tukea ja koulutusta hajautettuun ja avoimeen väylätekniikkaan liittyvissä asioissa. (Yhdistyksen nimi muuttui kesällä 2009, aiempi nimi oli LonUsers Finland.)
Yhteyshenkilö: Kari Kallioharju, kari.kallioharju@tamk.fi 

KNX Finland ry

KNX Finland edistää KNX-tekniikan asemaa Suomessa. KNX on ainoa markkinoilla oleva avoin standardi asuin-, toimisto- ja teollisuusrakennuksien järjestelmien ohjaukseen. 
Yhteyshenkilö: Alexandre Zaitsev, alexandre.zaitsev@stul.fi 

Kunnossapitoyhdistys Promaint ry

Kunnossapitoyhdistyksen päämäärä on kehittää suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan rakenteiden tehokkuus maailman parhaiksi. Yhdistyksen tehtävänä on lisätä kunnossapidon osaamista, merkityksen tuntemusta ja arvostusta, sillä teollisuuden kilpailukyky ja yhteiskunnan kyky tuottaa palveluja ovat sitä vahvemmat, mitä paremmin toimintaan sidottu pääoma tuottaa.
Yhteyshenkilö: Jaakko Tennilä, jaakko.tennila@kunnossapito.fi 

Rakennusautomaatioliikkeiden liitto ry

RALL:n jäsenet hallitsevat ilmastointi-, lämpö-, säätö-, sähkö- ja tietotekniikan. Osa jäsenistöstä on panostanut voimakkaasti Lon Works -kenttäväylätekniikkaan.
Yhteyshenkilö: Ville Kuoppala, ville@depos.fi  

Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry

Satelliitti- ja antenniliitto SANT on antennialalla toimivien yritysten toimialajärjestö. Toiminnan piiriin kuuluvat perinteiset antenni- ja satelliittijärjestelmät sekä kiinteistöjen kaapeli-tv- ja IPTV-järjestelmät.  SANT:n jäsenyrityksiltä saat luotettavaa ja ammattitaitoista antennialan palvelua.
Yhteyshenkilö: Hannu Liimatainen, hannu.liimatainen@taloverkko.fi 

Suomen Hissiyhdistys ry

Yhdistykseen kuuluu hissiurakointia, huoltoa ja korjaustoimintaa harjoittavia yrityksiä. Jäseninä ovat kaikki merkittävimmät hissi- ja nosto-ovialan yritykset. Asennus- ja huoltoliikkeet ovat kaikki viranomaisten rekisteröimiä. Yhdistyksen jäsenillä on hyvät yhteydet alan kansainväliseen kehitykseen kansainvälisen hissiurakoitsijayhdistyksen EEA:n ja teollisuusoviyhdistyksen EDSF:n kautta.
Yhteyshenkilö: Juha Kiviranta, juha.kiviranta@amslift.fi  

Suomen Kodinkonehuoltojen Liitto

Liitto on yksityisten kodinkonehuoltoliikkeiden ja -liikkeenharjoittajien etujärjestö. SKHL:n jäsenliikkeet ovat alan valmistajien ja/tai maahantuojien kouluttamia ja ovat edustamiensa tuotemerkkien valtuuttamia huoltoliikkeitä.
Yhteyshenkilö: Tomas Nylund, tomas.nylund@kodinkonehuoltoranta.fi 

Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry

Liitto edistää kylmäalan yleisten edellytysten kehitystä Suomessa toimimalla alan teollisten ja kaupallisten yritysten ja yhteisöjen keskusjärjestönä. Asennus- ja huoltotoimintaa harjoittavilla jäsenyrityksillä on tarvittava virallinen pätevyys tehdä kylmäalan töitä.
Yhteyshenkilö: Marko Virkki, marko.virkki@mv-jaahdytys.fi 

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

SULPU edistää lämpöpumpputekniikan markkinointia. SULPU tuottaa puolueetonta tiedotusmateriaalia ja kouluttaa ja sertifioi jäseniensä jälleenmyyjiä. Jäsenkunta koostuu lämpöpumppujen valmistajista ja maahantuojista sekä myös yrityksistä ja organisaatioista, jotka toimivat lämpöpumpputekniikan alalla.
Yhteyshenkilö: Jussi Hirvonen, jussi.hirvonen@sulpu.fi 

Suomen Valomainosliitto ry

Suomen Valomainosliitto on valomainosteollisuuden toimialajärjestö. Sen jäsenistö koostuu valomainostuotantoa harjoittavien yritysten lisäksi alan huolto- ja asennusliikkeistä. Osalla yrityksiä on myös maahantuontitoimintaa.
Yhteyshenkilö: Timo Mattila, timo.mattila@tammerneon.com 

Sähkölaitteistojen Kunnossapitoyhdistys SÄKPY ry

SÄKPY on omaan sähkölaitteistoon tai laitteistoihin kohdistuvia sähkötöitä tekevien yhteenliittymä. Yhdistys edistää jäsentensä korkean ammatillisen tason saavuttamista ja edelleen kehittämistä.
Yhteyshenkilö: Teijo Miettinen, teijo.miettinen@mestar.fi 

Sähkölämmitysfoorumi ry

Sähkölämmitysfoorumi on sähkölämmitysalalla toimivien yritysten yhteistyöjärjestö. Yhdistys edistää sähkölämmityksen tunnettuutta, sähkölämmityksen käytön yleisiä edellytyksiä ja sähkölämmitystekniikan kehitystä.
Yhteyshenkilö: Gustaf Åberg, gustaf.aberg@merilux.fi 

Turva-alan yrittäjät ry

Turva-alan yrittäjät ry on turvallisuusjärjestelmien asiantuntijayritysten järjestö. Se kouluttaa jäseniään, julkaisee ohjeita hyvistä käytännöistä ja edistää turva-alan kehitystä yhdessä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Yhdistyksen jäsenet tekevät murtoilmoitin-, paloilmoitin-, kameravalvonta- ja kulunvalvontatöitä – luotettavasti, ammattitaidolla ja vastuullisesti.
Yhteyshenkilö: Kettil Stenberg, kettil.stenberg@sbdinc.com