Toiminta

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Vuonna 1933 perustettu STUL on 
– sähköisen talotekniikan asiantuntija
– edunvalvoja
– vaikuttaja
– tiedon tuottaja.

50 työntekijänsä ja laajan yhteistyöverkostonsa kanssa liitto toimii alan parhaaksi monin eri tavoin. STUL:n toimintaa ohjaavat sen toimintaperiaatteet – säännöt, arvot, sähköturvallisuuspolitiikka, jäsenistön eettiset säännöt ja mm. kilpailuoikeudelliset ohjeet – sekä kullekin vuodelle määritellyt teemat ja tavoitteet.

STUL:lla on neljän tyyppisiä jäsenyyksiä:
– varsinaiset jäsenet
– yhteistoimintajäsenet
– järjestöjäsenet
– oppilaitosjäsenet

Jäsenilleen liitto tarjoaa lukuisia jäsenetuja, jotka on esitelty Jäsenyys-osiossa.

Vuoden 2017 toimintakertomus

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma laaditaan syksyisin liittotoimistossa hallituksen linjausten mukaan.  Suunnitelmassa ei kerrata liiton tavanomaista toimintaa vaan esitellään uudet hankkeet ja projektit, jotka aiotaan käynnistää / viedä läpi seuraavana vuotena samoin kuin asiat, joiden edistämiseen panostetaan erityisesti ko. toimintavuotena. Toimintasuunnitelma hyväksytetään syysliittokokouksessa.

Toimintasuunnitelmanssa määritellään myös vuoden teemat, joihin kuuluvat asiat ovat korostetusti esillä eri näkökulmista.

Joskus samaa asiaan pidetään teemana parikin vuotta, sillä asiat saattavat edetä hitaasti.

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma