Suhdannekatsaukset

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähkösuunnittelijat NSS ry tekevät suhdannekyselyn kaksi kertaa vuodessa, yleensä huhtikuussa ja lokakuussa.

Sähköpostikysely lähetetään STUL:n ja NSS:n jäsenyrityksille. Vastaus saadaan keskimäärin kahdeltasadalta yritykseltä.

Lisätietoja antaa Sami Pilkkikangas, puh. 09 547 610.