Toimiala

Sähköisen talotekniikan piiriin kuuluvat
– 
kiinteistöjen sähkö-, tele- ja turva-asennukset
– siirto- ja jakeluverkkojen rakentaminen
– teollisuuden prosessien sähköistys ja
– kaikkien edellä mainittujen korjaus, huolto ja ylläpito.

Sähkö- ja teleurakoisijaliitto STUL ry:n jäsenten yhteenlaskettu liikevaihto on viime vuosina asettunut noin 4,5 miljardiin euroon. Alan yritysten palveluksessa on yli 20 000 asentajaa ja noin 4 700 toimihenkilöä.

Alalle tyypillistä on yrittäjävetoisuus; yritysten keskikoko on melko pieni.

Asennustoimintaa säätelee Suomessa sähköturvallisuuslaki sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyään Työ- ja elinkeinoministeriön) päätös sähköalan töistä.

Toiminnan käytännön valvonnasta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja pätevyystodistuksia myöntää Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy.

Pätevät alan yritykset ovat järjestäytyneet Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:een, joka on tytäryhtiöineen merkittävin sähköistä talotekniikkaa käsittelevän tiedon tuottaja ja tarjoaja Suomessa.

Lisää tietoja sähköistyssalasta on näiden sivujen lisäksi mm. Sähköala.fi- sivustolla.

Sähköurakoitsijoiden yhteystiedot löytyvät Zeckit.com hakupalvelusta ja Löydä sähkömies -palvelusta.