Asiantuntijat

Meillä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:ssä ja palveluyhtiöidemme Sähköinfo Oy:n sekä Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy:n palveluksessa työskentelee iso joukko sähkö- ja teletekniikan sekä yleisesti sähköistysalan asiantuntijoita. Olemme mielellämme käytettävissä, joten soita tai lähetä sähköpostia mieltäsi askarruttavissa kysymyksissä. Sähkö- ja teletekninen neuvonta

 Sähköinfo Oy

 

Tekninen johtaja Esa Tiainen
Diplomi-insinööri, sähkövoimatekniikka


- Johtaa sähkö- ja tietoteknisiä ryhmiä
- Vastaa Sähköinfo Oy:n koulutustoiminnasta
- Osallistuu ja vaikuttaa sähköalan määräysten ja standardien valmisteluun
- Tiedottaa ja kouluttaa jäsenistöä
säädöksistä ja standardeista ja niihin
tehdyistä muutoksista
- Kirjoittaa sähköistysalan määräyksiä
täydentäviä ja selventäviä kirjoja ja
lehtiartikkeleita

Erityisalana pienjännitesähköasennuksia

koskeva standardisarja SFS 6000
ja sähköturvallisuuslainsäädäntö

Puhelin: 09 5476 1319
esa.tiainen@sahkoinfo.fi

   

Tekninen asiantuntija Timo Ylinen
Diplomi-insinööri, sähkötekniikka

- Toimii sähköteknisten asioiden
neuvojana ja kouluttajana
- Kirjoittaa teknisiä artikkeleita
- Osallistuu alan ohjekirjojen kirjoittamiseen
- Toimii verkonrakennukseen ja
katuvalaistusurakointiin sekä näiden
kunnossapitoon erikoistuneiden jäsenyritysten Verkostourakointiryhmän sihteerinä

Puhelin: 09 5476 1320
timo.ylinen@sahkoinfo.fi

   
Tekninen asiantuntija Henrik Rousku
Sähkövoimateknikko

- Kouluttaa ja luennoi alan tilaisuuksissa
- Tarjoaa teknistä neuvontaa
- Osallistuu alan kehitysprojekteihin
- Osallistuu alan ohjekirjojen kirjoittamiseen
- Vastaa 2. asteen oppilaitosyhteistyöstä

Erityisaloina sähkölaitteistojen
lämpökuvaus, sähkötyöturvallisuus,
asennustekniikka

Puhelin: 09 5476 1106
henrik.rousku@sahkoinfo.fi
   
Tekninen asiantuntija Jenna Kauppila
Sähkövoimatekniikan insinööri


- Kouluttaa, tuottaa koulutusmateriaalia
ja neuvoo
- Kirjoittaa teknisiä artikkeleita lehtiin
- Osallistuu alan ohjekirjojen kirjoittamiseen
- Toimii Kunnossapitoryhmän sihteerinä

Erityisaloina asennustekniikka,
sähkötyöturvallisuus, jännitetyöt,
kuntotutkijakoulutus, valaistuksen
tekninen suunnittelu ja käyttöönottotarkastukset

Puhelin: 09 5476 1323
jenn
a.kauppila@sahkoinfo.fi  
   
Tekninen asiantuntija Matti Orrberg
Insinööri AMK


- Ohjaa ja kouluttaa Febdok-ohjelman
käyttöä
- Kehittää verkkokoulutusta
- Kirjoittaa alan ohjeistoja

Erityisosaamisena sähköasennusten

suunnittelu

Puhelin: 09 5476 1302
matti.orrberg@sahkoinfo.fi
   
Tekninen asiantuntija Ville Reinikainen
Insinööri AMK

- Kouluttaa ja neuvoo teknisissä
asioissa
- Osallistuu alan ohjeistuksien tekemiseen ja standardointiin
- Toimii KNX Finland ry:n ja RALL ry:n
asiamiehenä

Erityisosaamisaloja ovat kuituoptiikka
ja optiset verkot sekä kiinteistöiden
yleiskaapelointijärjestelmät

Puhelin 09 5476 1314
ville.reinikainen@sahkoinfo.fi  
   
Tekninen asiantuntija Veijo Kauppi
Puhelinasentaja, tietoliikenneinsinööri

- Kouluttaa ja tarjoaa teknistä
neuvontaa
- Osallistuu alan ohjekirjojen kirjoittamiseen
- Paloilmoitinsuositusryhmän sihteeri

Erityisosaamisaloja tietotekniset
turvajärjestelmät ja niihin liittyvät
standardit, määräykset ja ohjeet

Puhelin: 09 5476 1308
veijo.kauppi@sahkoinfo.fi  
   

ST-kortiston kehityspäällikkö Pentti Härkönen
Sähkövoimateknikko, automaatiotekniikan insinööri AMK

- Ohjaa ja organisoi ST-kortiston
sisällön kehitys- ja tuotantotyötä
- Johtaa uusien suunnittelu-, toteutus- ja
dokumentointikäytäntöjen kehityshankkeita
- Kehittää uusia sähkösuunnittelua
tukevia apuvälineitä
- Koordinoi Sähköinfon tietokansiotuotteiden
sisältökehitystä
- Toimii asiantuntijana ja kouluttajana,
kirjoittaa teknisiä artikkeleita ja
tiedotteita
- Osallistuu alan ohjekirjojen
kirjoittamiseen

Puhelin: 09 5476 1309
pentti.harkonen@sahkoinfo.fi

   
Tekninen asiantuntija Kimmo Arenius
Tietoliikenneinsinööri

- Koordinoi turvajärjestelmiä koskevien asioiden seurantaa
- Osallistuu alan ohjeistuksien
tekemiseen
- Ohjaa ja oraganisoi ST-kortiston
tietojärjestelmiin liittyvän sisällön
kehitystyötä

Erityisosaamisaloja ovat merkinanto-
ja kutsujärjestelmät sekä
henkilöturvallisuus- ja paikannusjärjestelmät

Puhelin: 09 5476 1421
kimmo.arenius@sahkoinfo.fi
   
Tekninen asiantuntija Riikka Liedes
Diplomi-insinööri, automaatio ja talotekniikka

- Kouluttaa ja neuvoo
- Osallistuu alan ohjeistuksien
tekemiseen, standardointiin ja
vaikuttamiseen
- Kirjoittaa artikkeleita ja osallistuu
ohjekirjojen kirjoittamiseen
- Automaatioryhmän sihteeri
- Vastaa AMK-oppilaitosyhteistyöstä

Erityisosaamisalueina rakennusautomaatio
ja energiatehokkuus sekä erityisesti niihin liittyvät säädökset, ohjeet ja määräykset

Puhelin: 09 5476 1315
riikka.liedes@sahkoinfo.fi
 
   
   
Pätevyydet, sertifikaatit Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

Toimitusjohtaja, tekninen asiantuntija Olli Vitikka,
Sähkövoimatekniikan insinööri


Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy on
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin nimeämä sähköturvallisuuslain tarkoittama
henkilöpätevyyksien arviointiyritys, ja
se antaa pätevyystodistuksia sähkö- ja hissialalle sekä kelpoisuustodistuksia.

- Kouluttaa, neuvoo ja kirjoittaa kirjoja ja artikkeleita

Erityisaloina sähköturvallisuus ja
hissiturvallisuus

Puhelin: 09 5476 1606
olli.vitikka@seti.fi
   
Pääarvioija Arto Kari
Sähköinsinööri


- Toimii SETI:ssä sähkö-, hissi- ja
kuntotutkijapätevyyksien pääarvioijana
- On Verkostourakoitsija-kansion
päätoimittaja
- Toimii luennoitsijana verkosto- ja
sähköurakointia käsittelevillä kursseilla
- On sähköverkkoalan ammattitoimikunnan
puheenjohtaja
- Osallistuu alan ohjekirjojen kirjoittamiseen

Puhelin: 09 5476 1602
arto.kari@seti.fi
   
Tietoliikenneasiantuntija, pääarvioija Tauno Hovatta
Tietoliikenneinsinööri, MBA

- Tuottaa julkaisuja, kouluttaa ja
neuvoo tietoliikenne- ja lähiverkkoihin
sekä antennijärjestelmiin liittyvissä
asioissa
- Vastaa SETI:ssä tele- ja turvapätevyyspalveluista ja toimii niiden
pääarvioijana

Puhelin: 09 5476 1604
tauno.hovatta@seti.fi  
   
   
Sähköisen talotekniikka-alan kannattavuus-, liikevaihto- ja suhdannekehitys  STUL ry
   
Talousjohtaja Sami Pilkkikangas
Kauppatieteiden maisteri

- Tekee jäsenistön keskuudessa
kannattavuus-, liikevaihto- ja
suhdannekyselyt
- Raportoi tulokset jäsenistölle ja
mediauutisointia varten
- Neuvoo liiketoiminnan harjoittamiseen
ja yleisesti sähköurakointiyrityksen
toimintaan liittyvissä asioissa
- Vastaa STUL ry:n ja sen omistamien
yhtiöiden talous- ja henkilöstöhallinnosta
sekä Koy Leppävaaran Sähkötalon
isännöinnistä

Puhelin: 09 5476 1222
sami.pilkkikangas@stul.fi
   
Urakoitsijoiden yleisneuvonta  
   
Järjestöpäällikkö Toivo Lötjönen
Sähköinsinööri


- Vastaa liiton jäsenten yleisneuvonnasta
työsuhde-, sopimus- ja urakkalaskenta-asioissa
- Neuvoo kuluttajakauppaa koskevissa
asioissa
- Vastaa alueosastotoiminnasta ja
kuluttajille suunnatuista rakennusmessu-
ym. tapahtumista
- Vastaa jäsenhankinnasta

Puhelin: 09 5476 1415
toivo.lotjonen@stul.fi
   
Järjestöpäällikkö, KNX Finland ry:n toiminnanjohtaja Alexandre Zaitsev
Diplomi-insinööri, LVISA- ja valaistustekniikka

- Vastaa liiton jäsenten yleisneuvonnasta
- Neuvoo teknisissä asioissa, erityisalana
energiatehokkuuteen liittyvät
kysymykset
- Kirjoittaa artikkeleita, tiedotteita ja
sähköistysalan ohjekirjoja
- Toimii Uudenmaan alueosaston
sihteerinä
- Toimii Sähkölämmitysfoorumin
asiamiehenä

Puhelin: 09 5476 1441
alexandre.zaitsev@stul.fi
   
Järjestöpäällikkö, asiamies Keijo Ukkonen
Sähköasentaja, sähkövoimateknikko

- Neuvoo jäseniä mm. työsuhdeasioissa
- Toimii STTA:n asiamiehenä

Puhelin: 09 5476 1417
keijo.ukkonen@stul.fi
   
Urakka- ja sopimusasiat   
   
Johtaja Esa Larsèn
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

- Johtaa STUL ry:n laki- ja työmarkkinaosastoa
- Vastaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta koskevasta tiedottamisesta
- Hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja
- Vastaa yritystoimintaan liittyvistä
sopimusoikeudellisista sekä muuta
lainsäädäntöä ja rakennusurakan
yleisiä sopimusehtoja koskevista
asioista

Puhelin: 09 5476 1419
esa.larsen@stul.fi
   
Lakimies Roger Lehtonen
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

- Tiedottaa, kouluttaa ja neuvoo juridisissa asioissa
- Erityisalana yritystoiminnan sopimusoikeus
- Hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja
neuvotteluissa ja oikeudessa
- Vastaa STUL ry:n vakuutusyhtiöyhteistyöstä

Puhelin: 09 5476 1402
roger.lehtonen@stul.fi
   
Lakimies Inka-Liisa Ahokas
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari


- Neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa juridisissa asioissa, neuvonta myös ruotsiksi
- Erityisalana urakkasopimusasiat ja
julkiset hankinnat
- Toimittaa Sähköistysalan työsuhdekansiota
- Hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja

Puhelin: 09 5476 1403
inka-liisa.ahokas@stul.fi
   
Lakimies Sari Rissanen
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

- Neuvoo, tiedottaa ja kouluttaa juridisissa asioissa
- Hoitaa oikeudellisia toimeksiantoja
neuvotteluissa ja oikeudessa
- Vastaa STUL-takuu-asioista

Puhelin: 09 5476 1404
sari.rissanen@stul.fi