Yrittäjät: Yrittäjiä ei pitäisi sakottaa ensimmäisenä vuonna tietosuoja-asetusongelmista

29.5.2018

Suomen Yrittäjät pitää tärkeänä, että yrityksiä ei sakotettaisi tietosuojarikkomuksista ensimmäisenä vuonna, vaan valvontaviranomainen keskittyisi yritysten neuvontaan ja tukemiseen. Vastaavia vetoomuksia ovat tehneet myös muut pk-yritysjärjestöt EU:n alueella.

EU:n tietosuoja-asetus tuli voimaan perjantaina 25.5. Suomen Yrittäjien mukaan on hyvä, että kansalaisten henkilötietojen suoja turvataan EU:n tietosuoja-asetuksella ja lain noudattaminen on tärkeää.

– Mutta olisi kohtuutonta odottaa, että pk-yritysten toiminta olisi heti soveltamishetkestä lähtien täysin asetuksen mukainen, sillä viralliset ohjeistukset ovat valmistuneet vasta ihan viime hetkillä, työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

Useat eurooppalaiset yrittäjäjärjestöt, mukaan lukien Suomen Yrittäjien kattojärjestö UEAPME, ovat pyytäneet Euroopan komissiota suosittelemaan jäsenvaltioille, että asetuksen soveltamisen ensimmäisenä vuonna pääpaino olisi neuvonnassa ja ohjauksessa.

Yrityksille tietosuoja-asetus on laaja ja monimutkainen kokonaisuus. Pk-yrittäjät ovat tehneet paljon työtä ymmärtääkseen, kuinka heidän tulisi ottaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset osaksi liiketoimintaansa.

– Silti tietosuoja-asetuksen tulkinnasta ei voi saada vielä riittävää oikeudellista varmuutta, koska tietosuoja-asetusta koskeva tulkinta saattaa vaihdella eri jäsenvaltioissa, asiantuntija Petri Holopainen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Samoin EU:n tietosuojavaltuutetuista koostuvan tietosuojatyöryhmän tulkintoja on saatu myöhään, eikä kaikkea tietoa ole vielä saatavilla suomeksi.

– Siksi esitämme, että valvontaviranomainen ei antaisi sakkoja ensimmäisenä vuonna, vaan opastaisi ja ohjaisi, jos yritys epäonnistuu tietosuoja-asetuksen noudattamisessa, Holopainen sanoo.

Suomen Yrittäjät on ohjeistanut ja neuvonut yrittäjiä tietosuoja-asetuksen noudattamisessa. Järjestö laati maksuttoman Yrittäjän tietosuojaoppaan. Lisäksi jäsenyrityksille on tehty mallipohjia tietosuojaa koskeviin asiakirjoihin kolmella eri kielellä. Yrittäjäjärjestö on myös järjestänyt koulutusta yrittäjille ja antaa jäsenyrittäjilleen puhelinneuvontaa.

Lisätietoja:
- Yrittäjän tietosuojaopas: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/yritystoiminnan-abc/yrittajan-tietosuojaopas-570864 
- työmarkkinajohtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät, p. 040 581 2472, janne.makkula@yrittajat.fi 
- asiantuntija Petri Holopainen, Suomen Yrittäjät, p. 044 304 8724, petri.holopainen@yrittajat.fi 


Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 62 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi