Yrittäjän perheenjäsenen asema työttömyysturvassa paranee

15.11.2018

Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen, jolla yrittäjän perheenjäsenen, jolla ei ole omistusta yrityksessä, asema työttömyysturvassa muutetaan yrittäjästä palkansaajaksi.
 
– Erinomaista, että yrittäjän perheenjäsenen työttömyysturvaa parannetaan. Lakimuutosta arvostetaan yrittäjäperheissä, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.


– Muutos korjaa räikeän vääryyden. Se kannustaa yrittäjiä tarjoamaan töitä enemmän myös omille perheenjäsenilleen, kun heilläkin on jatkossa muutosturva. 

Jos eduskunta hyväksyy lakiesityksen, yrittäjäksi katsomisen edellytyksenä on, että perheenjäsen olisi myös itse yrityksen omistaja. Muussa tapauksessa perheenjäsen on juridisesti työntekijä.

Muutos on Suomen Yrittäjien pitkäaikainen tavoite. Se on johdonmukainen, sillä ei-omistavat perheenjäsenet katsotaan myös työlainsäädännössä ja eläkelainsäädännössä työntekijöiksi.

Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2019.

Kun ei-omistava perheenjäsen on työntekijä myös työttömyysturvassa, hänelle ei aiheudu epäreiluja oikeudenmenetyksiä väärässä kassassa vakuuttamisesta eikä siitä, että työsuhde on päätetty, vaikka yritys toimii.

Työssäoloehtoon jää ero

Perheyrityksessä työskentelevään henkilöön, joka päättää vakuuttaa työskentelyn työttömyyskassassa, tullaan noudattamaan kaikilta osin työntekijöitä koskevia säännöksiä. Poikkeus on työssäoloehdon pituus, joka on 26 viikon sijaan 52 viikkoa.

Perheyrityksessä ja ulkopuolisella työskentely ei jatkossakaan kerrytä ansioturvaa yhtäaikaisesti. Kahdessa paikassa työskentelevän henkilön tulee työttömäksi jäädessään ja molempien työskentelyiden osalta työssäoloehdon täyttäessään valita, kumman työskentelyn perusteella hänelle ansiopäivärahaa maksetaan.

– Tämä jossain määrin hankaloittaa järjestelmän ymmärtämistä. Perheenjäseniä ei ansioturvajärjestelmässä jatkossakaan kohdella täysin yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa, työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

– Kokonaisuutena esityksen vaikutukset ovat toki positiiviset, hän jatkaa.

Nykylaki voi jopa pakottaa lopettamaan yrityksen

Nykylaki on määritellyt ihmisen yrittäjäksi, jos he työskentelevät yrityksessä ja asuvat samassa taloudessa yrittäjän kanssa. Perheenjäsenillä tarkoitetaan esimerkiksi yrittäjän avio- ja avopuolisoa sekä lapsia ja vanhempia.

Jotta nykyisin perheenjäsen voitaisiin katsoa työttömäksi ja oikeutetuksi työttömyysetuuteen, hänen työskentelynsä tulisi päättyä työttömyysturvalain yrittäjiä koskevien pykälien mukaisesti.

– Tämä merkitsee pääsäännön mukaan sitä, että koko yritystoiminta pitäisi lopettaa. Vaatimus on ollut aivan kohtuuton. Yrittäjän kanssa elävällä työttömällä ei ole ollut myöskään oikeutta työllistämistä edistäviin palveluihin. Hienoa, että nämä vihdoin muutetaan ja perheenjäsenen asema paranee, Hellstén sanoo.

Lakimuutoksesta aiheutuvat kustannusvaikutukset ovat työttömyysturvan kokonaiskustannuksiin nähden erittäin pienet ja parhaimmillaan sekä työttömyysturvan että valtiontalouden näkökulmasta myönteiset.

Suomen Yrittäjien selvitysten perusteella perheyrityksissä työskentelee noin 22 000 yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvaa perheenjäsentä, joilla ei ole omistusta yrityksessä.


Lisätietoja:
- toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
- työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät, p. 050 502 0111, harri.hellsten@yrittajat.fi


Lähde: Suomen Yrittäjät ry:n tiedote 15.11.2018