Voimalalla kiinnostus sähköön Etelä-Savossa

12.9.2018

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n Etelä-Savon alueosasto lahjoitti Rantakylän yhtenäiskoululle energian oppimispaketti Voimalan.

Opettajien antamasta palautteesta idean saanut Voimala on oppimispaketti, johon on liitetty jännite- ja virtamittari, akku ja lataussäädin. Voimalassa on mukana pieni aurinkopaneeli ja generaattori, joilla energiaa voi tuottaa omin neuvoin. Levyyn on kiinnitetty myös energiaa kuluttavia laitteita kuten valoja, kaiutin, USB- virtalähde esimerkiksi kännyköiden lataukseen, sekä discopallo. Lisäksi Voimalassa on liittimiä, latausjohtoja ja sulakkeita.

Voimala-paketissa on vaikeusasteeltaan vaihtelevia harjoitustehtäviä, joita oppilaat voivat tehdä omatoimisesti pienryhmässä. Voimala auttaa esimerkiksi hahmottamaan, millaisia määriä sähköä erilaisiin toimintoihin - kännykän lataamiseen tai led-lampun palamiseen - tarvitaan ja kuinka paljon energiaa - lihasvoimaa tai auringonvaloa - niiden tuottamiseksi on tarpeen.

- Voimala-paketin lahjoitus Rantakylän yhtenäiskoululle on Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n Etelä-Savon alueen sähköurakoitsijoiden taholta pieni panostus siihen, että jotkut peruskoulua käyvistä nuorista voisivat innostua sähkön mahdollisuuksista hyvinvointia tuottavana energialähteenä ja vaikkapa sitten aikanaan hakeutua alan opintoihin, sanoo alueosaston jäsen toimitusjohtaja Markku Hakkarainen Mikkelin Sähköasennus Oy:stä.

- Sähköistysala on yksi niistä aloista, joille nähdään valoisa tulevaisuus. Nopeasti kehittyvä ala vaatii uteliaisuutta opetella jatkuvasti uusia tietoja ja taitoja. Monipuolisesti niin perinteistä sähkötekniikkaa kuin automatiikkaa ja robotiikkaakin osaavalle riittää mielenkiintoisia töitä, innostaa Hakkarainen.

Voimala on Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEKn idea, joka sai alkunsa peruskoulujen opettajien taholta esitetystä huolesta koskien nuorten vähäistä kiinnostusta luonnontieteisiin. Samaan aikaan, kun fossiilisia polttoaineita korvataan uusiutuvilla energiamuodoilla ja sähkön tuotannossa ja varastoinnissa siirrytään kohti yhä älykkäämpiä ratkaisuja, sähkön ja energian opinnot ovat tärkeää osaamispääomaa niin opiskelijalle kuin koko maallemme, kertoo STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

Idean käytäntöön viennistä vastannut tietokirjailija Janne Käpylehto suunnitteli Voimalan yhdessä asiantuntijoina toimineiden opettajien kanssa soveltuvaksi 5. – 9. luokka-asteille. Sitä on kokeiltu monissa yhteyksissä: koulujen projektitöissä, toimintapäivinä, ympäristöopin ja fysiikan tunneilla.

Rantakylän yhtenäiskoulun fysiikan opettaja Merja Kankaanpää ilahtui Voimala-paketin lahjoituksesta.
- Kaikki välineet, joilla voimme konkretisoida ja havainnollistaa erilaisia fysiikan ilmiöitä, ovat tervetulleita. Voimala tuo opetukseen uutta näkökulmaa innostamalla oppilaita kokeilemaan ja oivaltamaan itsenäisesti, tietää Kankaanpää.


Täältä löytyy paljon kaikkea mielenkiintoista myhäilevät Merja Kankaanpää ja Markku Hakkarainen. Kuva: Paula MyöhänenKankaanpää toivoo, että tämä hanke nostaisi esiin sen, miten sekä koulujen toimintaa että koulurakennuksia voitaisiin kehittää siihen suuntaan, että ympäristöasiat tulisivat aktiivisena toimintana esiin. Hän toivoo myös, että pian yhden aurinkopaneelin lisäksi koulun katolla olisi enemmänkin aurinkoenergiaa kerääviä paneeleja ja ilmanvaihtokanavan päällä tuulimylly, jotka olisivat askel kohti uuden koulurakennuksen kehittämistä ja energiaomavaraisuutta. Näiden lisäksi esimerkiksi maalämmön laajempi hyödyntäminen vauhdittaisi tätä kehitystä.

- Rakennuksia suunniteltaessa tulisi enenevässä määrin rakennuskustannuksien sijaan laskea rakennuksen elinkaaren aikaista käytön hintaa. Rakennusaikainen säästö voi maksaa moninkertaisen summan yhteiskunnalle ja veronmaksajille vuosikymmenien aikana toteaa Kankaanpää.

Lataa täältä valokuvia Voimala oppimispaketin luovutuksesta Rantakylän koululla, kuvat Paula Myöhänen


Lisätietoja:
- Markku Hakkarainen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n Etelä-Savon alueosaston jäsen, Mikkelin Sähköasennus Oy, puh 044 052 6216, markku.hakkarainen@msaoy.fi 
- Lehtori Merja Kankaanpää, Rantakylän yhtenäiskoulu, puh. 040 129 4765, merja.kankaanpaa@edu.mikkeli.fi  
- Timo Kekkonen, toimitusjohtaja, STEK ry, gsm 050 500 3214, timo.kekkonen@stek.fi 
- Janne Käpylehto, gsm 045-3596945, janne.kapylehto@gmail.com  


Rantakylän yhtenäiskoulussa Mikkelissä on noin 700 oppilasta vuosiluokilla 1-9. Henkilöstöä koulussa on kaikkiaan noin 110, joista opettajia 51. Koulussa kehitetään ja kokeillaan aktiivisesti ja monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä niin ala- kuin yläkoulunkin puolella. Erilaisten hankkeiden ja kokeilujen myötä koulusta on osallistuttu erilaisiin kansallisiin kilpailuihin, joissa on saatu myös kiitosta ja huomionosoituksia. Myös tämä STUL:n huomionosoitus otetaan iloisena vastaan ja laitteet pyritään mahdollisimman hyvin saamaan koko koulun iloksi ja hyödyksi.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry on sähköisen talotekniikan asiantuntija, edunvalvoja, vahva vaikuttaja ja johtava tiedon tuottaja. Liiton yli 3 000 jäsenyritystä rakentavat ja pitävät kunnossa sähkö- ja televerkot ja huolehtivat siitä, että kaikki toimii – valaistus, lämmitys, tietoliikenneyhteydet, antennit, hissit, turvajärjestelmät, koneet – kotona, työpaikalla, julkisissa tiloissa ja ulkona. STUL ry:llä on 16 alueosastoa, joista kukin lahjoittaa oman alueensa peruskoululle Voimala-paketin.

Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen yhdistys, joka edistää sähkön turvallista, energiatehokasta ja älykästä käyttöä. STEK tuottaa sähköön ja energiaan tutustumista helpottavia opetusmateriaaleja opettajille. STEKin jäseniä ovat muun muassa Teknologiateollisuus ry, Energiateollisuus ET ry, Sähkö- ja teleurakoitsijoiden liitto sekä Sähköteknisen Kaupan liitto ry.

Janne Käpylehto on palkittu tietokirjailija, keksijä ja energia-aiheisten työpajojen ja kurssien pitäjä. Hän on tehnyt laajasti asiantuntijatehtäviä erityisesti energia-alalla sekä toteuttanut poikkitieteellisiä energiaprojekteja.