Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä ennätystasolla

2.11.2016

Sähköä tuotettiin Suomessa 66,2 TWh vuonna 2015. Tuotanto kasvoi edellisestä vuodesta prosentin. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä oli suurin koskaan, 29,5 TWh, joka on 45 % sähkön tuotannosta. Kaukolämmön ja teollisuuslämmön tuotannot laskivat hieman. Fossiilisten polttoaineiden käyttö väheni, kun kivihiiltä käytettiin 29 prosenttia ja maakaasua 15 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Turpeen käyttö väheni viidellä prosentilla. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen sähkön ja lämmön tuotantotilastoon.

Sähkön tuotanto energialähteittäin 2000–2015

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2015 oli 66,2 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto kasvoi prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan väheni prosentin määrän ollessa 82,5 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 80 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 20 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti laski edellisvuodesta yhdeksän prosenttia. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.

Lue koko tilastojulkistus

Lähde: Tilastokeskus