Uusiutuvat sähköntuotantomuodot kilpailemaan keskenään tukirahoista

16.6.2017

Uuden uusiutuvan sähkön tuotantotukijärjestelmän valmistelu tulee tehdä huolellisesti ja eri vaihtoehdot harkiten. Tiukassa taloudellisessa raamissa tukirahoilla saadaan eniten aikaan, kun eri uusiutuvan energian tuotantoteknologiat laitetaan kilpailemaan keskenään sekä sopeutumaan sähkömarkkinoille. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti tänään päätöksestä käynnistää valmistelu.

Energia- ja ilmastostrategiaan kirjattu vaatimus tukijärjestelmän teknologianeutraaliudesta sekä eduskunnan talousvaliokunnan antamat raamit tukijärjestelmän rakenteelle luovat hyvän lähtökohdan nyt käynnistettävälle valmistelulle. Talousvaliokunta on korostanut, että tuen markkinaehtoisuus tulee varmistaa siten, että tuottaja kantaa sähkön markkinahintariskiä ja kaikilla uusiutuvan energian tuotantomuodoilla on tosiasiallinen mahdollisuus osallistua tuesta käytävään kilpailuun.

Toimitusjohtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä korostaa, että tästä periaatteesta on valmistelussa pidettävä kiinni.

– Vaatimus teknologianeutraaliudesta on erittäin tärkeä, sillä se on paras tapa varmistaa kustannustehokkuuden toteutuminen uudessa tukijärjestelmässä, Leskelä toteaa.

Tukijärjestelmän piirissä olevan sähköntuotannon on toimittava markkinoilla samoin kuin muunkin sähköntuotannon. Tähän kuuluu mm. se, että tuettukin tuottaja kohtaa normaalit markkinahintojen vaihtelut ja huolehtii tuotantonsa myyntiin liittyvät vastuut.

Energia-ala ei ole alun perin uutta sähköntuotannon tukijärjestelmää halunnut tai nähnyt tarpeelliseksi uusiutuvien energialähteiden ollessa kilpailukykyisimpiä energiantuotantomuotoja. Nyt kun tukijärjestelmän valmistelu on päätetty käynnistää, tukijärjestelmän toimintaa kaikkine yksityiskohtineen ja taloudellisine vaikutuksineen tulee arvioida huolellisesti ja avoimesti.

– Tukijärjestelmä sitoo valtion rahoja pitkäksi ajaksi ja vaikuttaa markkinoiden toimintaan. On parempi valmistella järjestelmä rauhassa, kuin yrittää kiirehtiä sen käyttöönotossa, Leskelä sanoo.

 

Lisätietoja:


- Toimitusjohtaja Jukka Leskelä, puh. +358 50 593 7233

- Asiantuntija, energiantuotanto Antti Kohopää, puh +358 50 344 9265