Uusi IEC-komitea TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies


14.3.2017


Komitea IEC TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies on perustettu standardoimaan puettavia älykkäitä laitteita ja teknologioita sisältäen:


• liitosmateriaalit ja laitteet
• implanttimateriaalit ja laitteet
• syötävät materiaalit ja laitteet
• elektronisten tekstiilien materiaalit ja sovellukset.


Uuden komitean on tarkoitus tehdä yhteistyötä sen soveltamisalaa lähellä olevien komiteoiden kanssa, joita ovat ainakin seuraavat:


TC 47 Puolijohteet
TC 62 Sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet
TC 100 Tietotekniikka ja viihdelaitteet
TC 108 ICT-laitteiden turvallisuus
TC 110 Litteät näytöt
TC 119 Painettu elektroniikka
SyC AAL Tietotekniikka-avusteinen asuminen

Puettavien älylaitteiden standardointi

SMB:n strategiaryhmän SG 10 Wearable Smart Devices raportin suositukseen perustuen Korea teki vuoden 2016 lopussa aloitteen uuden komitean perustamisesta. Esitys hyväksyttiin äänestyksessä ja perustamisvaiheessa komiteaan IEC TC 124 liittyi 17 jäsenmaata. Korea vastaa IEC TC 124:n sihteeristöstä. Shuji Hirakawa (JP) on sihteeristön ehdotus komitean puheenjohtajaksi. Vastaehdokkaat tulee ilmoittaa viimeistään 26. toukokuuta.

Osallistuminen IEC TC 124 standardointiin

Suomi on liittynyt uuden komitean jäseneksi (P-jäsen). SESKO järjestää myöhemmin keskustelutilaisuuden, jossa aiheen standardoinnista kiinnostuneet voivat esittää toiveita kuinka kansallinen osallistuminen tulisi järjestää (esim. seurantaryhmä tai SK-komitea).

Lisätietoja aiheesta

IEC e-tech Sensor networks, wearable printed electronics and AAL

SFS:n uutiskirje Puettavien älylaitteiden standardointi tehostuu

Markets and Markets Smart Textiles Market worth 4.72 Billion USD by 2020

Lisätietoja komiteasta IEC TC 124 antaa SESKOssa Arto Sirviö