Työterveyshuoltotietojen tiedonvaihto digitalisoidaan

24.10.2016

Lääkäripalveluyritykset ry ja Suomen Tilaajavastuu Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen työterveyshuoltotietojen sähköisestä tiedonvaihdosta.

Suomen Tilaajavastuu Oy saa jatkossa yhteistyöhön mukaan lähtevistä yrityksistä niiden asiakkaiden tilaajavastuulain edellyttämät tiedot työterveyshuollon järjestämisestä. Mukana ovat jo muun muassa Suomen Terveystalo, Mehiläinen ja Diacor. Sähköiseen tiedonsiirtoon siirryttiin syyskuussa 2016 Terveystalon ja Mehiläisen osalta. Diacor aloittaa tiedonsiirron mahdollisimman pian. Uusi käytäntö nopeuttaa tiedonvaihtoa huomattavasti.
 
Tähän asti työterveyshuoltotietojen vahvistaminen on ollut käsityötä. Asiakkaiden työterveyshuoltotietojen tarkastaminen kolmen kuukauden välein on osoittautunut aikaavieväksi työvaiheeksi.

Uudistuksen myötä tietojen siirto tapahtuu massapäivityksenä. Tietojen tarkastamisvaihe nopeutuu huomattavasti ja vapauttaa loppuasiakkaan työterveyshuoltotietojen säännöllisestä selvitys- ja ilmoitustyöstä. Kyseessä on selvä parannus myös tietojen oikeellisuuden tarkastamisessa, ja käytäntö vähentää väärinkäytösten mahdollisuuksia, kun tiedot voidaan nyt vahvistaa suoraan työterveyshuollon palveluntarjoajalta.

- Yhteistyö on hyvä uutinen kaikille yrityksille, jotka harjoittavat tilaajavastuulain alaista toimintaa. Koska lakia sovelletaan toimialasta riippumatta, yhteistyö tuo helpotusta tuhansille yrityksille Suomessa. Yhteistyön tavoitteena ja lopputuloksena nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa yksi yhteinen työterveyshuoltotietojen rekisteri, jossa kerätään yhteen kaikki lakisääteiset tiedot työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa, Tilaajavastuun toimitusjohtaja Lars Albäck kertoo.

- Sähköisten palveluiden kehittäminen ja hyödyntäminen ovat tulevaisuutta terveyspalvelualoilla. Terveydenhuollon järjestämiseen liittyvien tietojen sähköinen käsittely ja siirtäminen mahdollistavat osaltaan toimintojen tehostamisen. Voin lämpimästi suositella Tilaajavastuu.fi-palvelun hyödyntämistä kaikille työterveyspalveluita tuottaville yrityksille, sanoo Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.   
 
Tilaajavastuu.fi on verkkopalvelu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen raportointiin ja arkistointiin. Luotettava Kumppani -asiakas valtuuttaa Suomen Tilaajavastuu Oy:n hakemaan puolestaan tilaajavastuulain edellyttämät tiedot, esimerkiksi työeläkevakuutustiedot vakuutusyhtiöiltä ja tiedot lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä työterveyshuollon palveluntarjoajilta.
 
Työn tilaaja saa Tilaajavastuun palvelusta maksuttomat Luotettava Kumppani -raportit, jotka sisältävät kaikki tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset ja niistä lain perusteella tehtävän tulkinnan. Luotettava Kumppani -palvelussa on mukana noin 47 000 yritystä, ja ilmaisen Raportti-palvelun käyttäjiä on noin 95 000.
 
 
Lisätietoja:
 
Lars Albäck, toimitusjohtaja, Suomen Tilaajavastuu Oy,
lars.alback@tilaajavastuu.fi, puh. 040 503 3672

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry,
ismo.partanen@lpy.fi, puh. 040 518 5799

Tiedonvaihtoyhteistyö työterveyshuollon palveluntarjoajille
Janni Rantanen, Suomen Tilaajavastuu Oy,
janni.rantanen@tilaajavastuu.fi, puh. 040 558 8973


Suomen Tilaajavastuu Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen joko suoraan tai partnerien kautta sähköisiä palveluita, jotka keventävät hallinnollisen työn määrää ja lisäävät tiedon luotettavuutta. Tilaajavastuu on kiinteistö- ja rakennustoimialan työnantajajärjestöjen kokonaan omistama yhtiö. Yrityksessä on 50 työntekijää ja 2015 liikevaihto oli 7,6 m€.
 
Lääkäripalveluyritykset ry on lääkäripalveluita tuottavien yritysten järjestö, joka keskittyy alan elinkeinopolitiikkaan vaikuttamiseen. Yhdistyksen tavoitteena on luoda Suomeen vastuulliset ja toimivat terveyspalvelumarkkinat. Merkittävä osa yhdistyksen jäsenyrityksistä tuottaa työterveyspalveluita.