Tuore selvitys: Suunnittelu- ja konsultointialan osaajavaje kasvaa vähintään 9 000 henkilöllä vuosina 2017-2025

15.6.2017

SKOL ry:n tiedote

Suunnittelu- ja konsultointiala on kasvanut jo usean vuoden ajan voimakkaasti, ja myös tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Ala työllistää eniten tekniikan ja liikenteen koulutusaloilta korkeakoulutettuja asiantuntijoita. Suunnittelu- ja konsultointialan menestys on sidoksissa osaavaan työvoimaan, josta on useilla päätoimialoilla jo nyt vajausta. Eläkkeelle vuosittain jäävien työntekijöiden määrä kasvaa jatkuvasti lähivuosina. Kasvava eläköityminen yhdessä toimialan kasvun kanssa syventää osaajavajetta merkittävästi.

Lue koko tiedote


Talotekniikka-alan järjestöt lähettivät Aalto Yliopistolle kannanoton koskien energia- ja LVI-tekniikan opetusresursseja. Kannanotto on luettavissa täällä.

Kannanoton allekirjoittajat:

Teknologiateollisuus ry
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry
Talotekniikkateollisuus ry
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry