Tukes: Valmistaudu tulevaan - muutoksia RoHS-lainsäädäntöön

20.12.2017
RoHS-direktiivi rajoittaa vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivin tarkoittaman sähkö- ja elektroniikkalaitteen määritelmä on muuttunut. Nykyisen RoHS-lainsäädännön mukaan sähkö- ja elektroniikkalaite tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä voidakseen toimia vähintään yhdessä käyttötarkoituksessaan. Aiemman määritelmän mukaan sähkövirtaa tai sähkömagneettisia kenttiä tarvittiin laitteen toimimiseen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa. Sähkölaitteen määritelmän muuttumisen myötä uusina soveltamisalaan kuuluville laitteille annettiin siirtymäaika, joka päättyy kesällä 2019. 22.7.2019 alkaen lähes kaikkien markkinoille tulevien laitteiden tulee olla RoHS-direktiivin mukaisia.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että erilaisten sähköisillä toiminnoilla (esimerkiksi led-valot, äänet) varustettujen markkinoille saatettavien tuotteiden, on kyse sitten esimerkiksi lenkkitossusta, t-paidasta, huulipunakotelosta tai vaikka lelusta, on täytettävä 22.7.2019 alkaen myös RoHS-lainsäädännön vaatimukset kadmiumin, lyijyn, elohopean, kuudenarvoisen kromin ja bromattujen palonestoaineiden PBB ja PBDE rajoituksista. Lisäksi 22.7.2019 alkaen rajoitetaan myös neljän ftalaatin (DEHP, BBP, DBP, DIBP) käyttöä. Lainsäädännössä on myös velvoitteita muun muassa CE-merkinnästä, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta ja teknisistä asiakirjoista.

Lisää muutoksia RoHS-direktiiviin tuli viime kuussa. Muutoksissa on pääosin kyse laitteiden korjaamisen, varaosien vaihdon, kunnostuksen ja uudelleenkäytön sallimisesta. Vanhojen laitteiden korjaaminen ja osien uudelleenkäyttö on nyt huomioitu entistä paremmin lainsäädännön muutoksen myötä. Lisäksi muutoksia on tehty soveltamisalueen ulkopuolelle rajattuihin laitteisiin (pilliurut ja ammattikäyttöön tarkoitetut liikkuvat työkoneet, joiden vetomoottoria käytetään ulkoisella teholähteellä) sekä lainsäädännössä sallittujen poikkeusten hakuprosessin menettelytapoihin. Muutokset tulee saattaa kansalliseen lainsäädäntöön 12.6.2019 mennessä.

 
Tarkemmin muutoksista direktiivissä