Tilastokeskus: Konkurssien määrä kasvoi rakentamisalalla

18.9.2019

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–elokuussa 2019 pantiin vireille 1 719 konkurssia, mikä on 58 konkurssia (3,3 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 8 129, mikä on 457 henkilöä (5,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pannut konkurssit tammi–elokuussa 2017–2019
Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja kaivostoiminnan, kaupan, kuljetuksen ja varastoinnin, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla.

Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 501 konkurssia, mikä on 58 konkurssia (10,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.


Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä rakentamisen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit kasvoivat rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 359 konkurssia, mikä on 24 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.


Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse yrityksen tai ammatinharjoittajan "konkurssiin menemistä" ilmaisun varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa menettely voi jäädä kesken.

Lue koko tilastojulkistus