Tilaajavastuun palveluiden sopimus- ja yleiset ehdot muuttuvat 1.1.2016 alkaen

Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-, Ilmoita- ja Taitopalveluiden sekä Valttikortin sopimus- ja yleisiin ehtoihin on tehty muutoksia.

Ehtojen muutokset koskevat sekä nykyisiä että uusia asiakkaita ja astuvat voimaan 4.1.2016. Muutoksien tarkoituksena on selkiyttää muutamia sanamuotoja ja tarkentaa Suomen Tilaajavastuun ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta.

Luotettava Kumppani –palvelun ehtojen muutokset koskevat lähinnä palveluun kuuluvien yritysten tiedon käyttöä tilastoinnissa ja palvelun kehittämisessä sekä  sopimussuhteeseen liittyviä tarkennuksia.

Tarkemmat muutokset Tilaajavastuun palveluiden ehdoissa ja uudet ehdot löytyvät verkkosivuilta.

Liittojen ja yhdistysten maksamat vuosimaksut

Osa yrityksistä saa yhdistyksestään / liitostaan jäsenetuna Tilaajavastuun palvelujen vuosimaksuja. Esimerkiksi Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n varsinaisten jäsenten etuihin sisältyy näkyvyys Luotettava kumppani -palvelussa eli STUL maksaa varsinaisten jäsentensä ao. vuosimaksut. Muutos, joka liittyy Tilaajavastuun oikeuteen irtisanoa
vuosimaksunsa maksamatta jättäneet yritykset, ei koske näitä yrityksiä.

Lisätietoja:
Asiakaspalvelu, asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi, puh. 0600 301 339 Arkisin klo 8-16 (1,52 eur/min + pvm.) www.tilaajavastuu.fi