TEM tukee yhtätoista energiateknologian kärkihanketta vuonna 2017

30.1.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti 30.1.2017 päätöksensä vuonna 2017 tuettavista uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointihankkeista. Myönnetty 39,7 miljoonan euron tuki jakautuu 11 eri energiakärkihankkeelle.

Valituista hankkeista

- neljä liittyy biokaasun liikennekäyttöön: BioSairila Oy (3,39 milj. euroa), Gasum Oy (7,97), Mäntsälän Biovoima Oy (3,65), VSS Biovoima Oy (2,95);

- viisi energiajärjestelmiin ja energiatehokkuuteen: Adven Oy (2,25), Lahti Energia Oy (3,0), Lemminkäinen Talo Oy (2,19), Lempäälän Energia Oy (4,74), Liikennevirta Oy (2,04);

- yksi aurinkosähköön: Nurmon Aurinko Oy (2,72); 

- yksi sähköautojen latausinfrastruktuuriin: Eera Oy (4,8 milj. euroa).


Tuet kattavat noin 30 prosenttia hankkeiden hyväksyttävistä kustannuksista, jotka ovat noin 130 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit hankkeisiin ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat.


Tarkempi kuvaus tuetuista hankkeista

Lue koko tiedote TEM:n verkkosivustolla