TEM: Datahubin käyttöönottopäivä siirtyy vuoteen 2022

25.9.2019

Sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon palvelun datahubin käyttöönottoa siirretään alkuvuoteen 2022. Alkuperäinen tavoiteaikataulu käyttöönotolle oli huhtikuu 2021.

Käyttöönoton siirto on tullut ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun ilmeni, ettei osa vähittäismyyjistä ja jakeluverkonhaltijoista pysty saavuttamaan datahubin nykyistä käyttöönottoaikataulua. Datahub vaatii kaikkien markkinatoimijoiden yhtäaikaista käyttöönottoa. Käyttöönottoasetus valmistellaan Fingrid Datahub Oy:n, työ- ja elinkeinoministeriön ja Energiaviraston yhteistyönä. Datahubin käyttöönottopäivämäärä vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella lähiviikkoina.

Fingrid rakentaa parhaillaan sähkökaupan keskitetyn tiedonvaihdon datahub-järjestelmää, jonne kerätään tiedot noin 3,7 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta. Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Helmikuussa 2019 voimaan tullut muutos sähkömarkkinalakiin velvoittaa vähittäismyyjät ja jakeluverkonhaltijat käyttämään datahubia ja toteuttamaan palvelujen käyttöönoton edellyttämät valmistelutoimenpiteet. Kaikkien markkinatoimijoiden on otettava yhtä aikaa datahub käyttöön.

Lue koko tiedote TEM:n sivustolla


Tämä on datahub