Tasasähköjohtimille väritunnukset

28.1.2018

SFS-EN 60445:2017 määrittelee väritunnukset tasasähköjohtimille ja toiminnalliselle maadoitusjohtimelle. 

Sähkön perusturvallisuusstandardin SFS-EN 60445:2017 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen kuudes painos määrittelee väritunnukset tasasähkön positiiviselle ja negatiiviselle jännitejohtimille, sekä toiminnalliselle maadoitusjohtimelle. Uuden painoksen sisältö on huomioitu sähköasennusstandardissa SFS 6000:2017 Pienjännitesähköasennukset.

SFS-EN 60445:2017 merkintäsäännöt perustuvat SFS-IEC 60050-195 käsitteiden, IEC 60417 kuvatunnusten sekä IEC 60757 sähkötekniikan väritunnusten soveltamiseen. Merkintäsääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vähentää tunnistamisen moniselitteisyyttä sekä varmistaa sähkön turvallinen käyttö.

Kuudennen painoksen tärkeimmät muutokset ovat:

• soveltamisala on päivitetty noudattaen opasta IEC Guide 104
• edeltävän painoksen havaitut virheet on korjattu
• lisätty väritunnukset tasasähköjärjestelmän äärijohtimien tunnistamiseksi
• lisätty väritunnus toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnistamiseksi
• käsitteistöä on täydennetty ja harmonisoitu SFS-IEC 60050-195 mukaiseksi.
• merkittävä osa edeltävän painoksen huomautuksista on muutettu normatiiviseksi
• lisätty uusia kansallisia poikkeuksia.

Lisätietoja standardista antaa SESKOn komitean SK 3 sihteeri Arto Sirviö, p. 0405255040, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi