Talotekniikkaa kannattaisi osata

11.9.2018
Talotekniikan kasvavasta merkityksestä rakentamisessa ja kiinteistöliiketoiminnassa on puhuttu pitkään. Puheen ja yksittäisten mielipiteiden lisänä ei kuitenkaan ole ollut kättä pidempiä kunnollisia tutkimustuloksia. Tämä tilanne on nyt korjaantunut ja korjaantumassa.

Itävallassa on tämän vuoden alussa julkaistu varsin laaja haastattelututkimus Die Gebäudetechnik im österreichischen Bauprozess talotekniikan merkityksestä itse rakentamisprosessissa. Vastaajina oli lähes 600 alan ammattilaista jakaantuen arkkitehteihin, rakennuttajiin, eri alojen suunnittelijoihin ja erikoisurakoitsijoihin. Tutkimuksen kysymyksenasettelu oli varsin monipuolinen, laaja ja hyvin strukturoitu.

Tulosten keskeinen viesti kiteytettynä oli:


• Talotekniikka on useimmin ongelmien aiheuttaja rakentamisprosessin aikataulussa, kustannuksissa ja lopputuloksessa.
• Ongelman aiheuttajia eivät ole talotekniikkaurakoitsijat, eivätkä suunnittelijat.
• Ongelman pääsyy on, että taloteknikkaan ei panosteta riittävästi ja riittävän ajoissa suunnitteluvaiheessa ja sitä ja sen aikataulua koskevat päätökset tehdään liian myöhään ja liian ahtaassa aikaikkunassa.
• Toinen pääsyy ongelmaan tutkimuksen mukaan on arkkitehtien ja rakennuttajien vähäinen tai lähes olematon ymmärrys talotekniikasta, sen merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Vakaa käsitykseni on, että jos vastaava tutkimus tehtäisiin Suomessa, niin saataisiin jokseenkin samanlaiset tulokset. Nyt ei pitäisi jäädä surkuttelemaan tilannetta, vaan koko rakentamisalan pitäisi lähteä avoimin mielin korjaamaan tilannetta. Toivoakseni esteeksi ei tule arkkitehtien omanarvontunto, eikä rakennuttajien kiinnostuksen puute – grynderien pohjattomalle lyhyen tähtäyksen ahneudelle nyt ei ilmeisesti tässäkään ainakaan ensi hätään mitään voida!

Olli-Heikki Kyllönen, päätoimittaja

Kirjoitus on Sähköala-lehden nro 9/2018 pääkirjoitus