"Suomi maailman eliittiä"

9.10.2017

Energiateollisuus tyytyväinen älyverkkotyöryhmän väliraporttiin

Energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) pitää tänään julkistettua älyverkkotyöryhmän väliraporttia hyvänä alkuna, kun energiayhtiöiden asiakkaille avautuu uusia mahdollisuuksia tuottaa muun muassa energiaa omaan käyttöön ja myyntiin.

ET:n energiamarkkinoista vastaava johtaja Pekka Salomaa painottaa, että kehitettäessä älykästä sähköverkkoa tärkeintä on tasapuolisuus.

- Sähköjärjestelmän tulee palvella markkinoiden kaikkia osapuolia tasapuolisesti. Uusien palvelujen on oltava asiakkaille helppoja ja automaattisia. Niiden pitää myös hyödyttää sähkön käyttäjiä taloudellisesti. Asiakas onkin jatkossa keskeinen toimija energiamarkkinoilla.

- Muihin maihin verrattuna sähkömarkkinoillamme on hyvät eväät sekä hyödyntää lisääntyvää uusiutuvaa energiaa että luoda asiakkaiden tarpeisiin uusin tavoin vastaavia palveluja. Sähkön ohella jatkossa voisikin miettiä koko energiajärjestelmän älykkyyden kehittämistä.

Salomaa arvioi, että työ- ja elinkeinoministeriön asettaman työryhmän väliraportin ehdotukset tukevat erinomaisesti Euroopan komission vuosi sitten julkistamaa Puhtaan energian -pakettia.

- Älyverkkokehityksessä Suomi on maailman eliittiä. Tuntimittaukseen perustuva tapa seurata sähkönkäyttöä on eurooppalaisittain uraauurtava. Se on jo mahdollistanut uusia palveluja kuten tuotteet, joissa asiakkaan lämmitys ohjautuu markkinahinnan mukaan automaattisesti edullisimpaan ajankohtaan.

- Monet komission tavoitteista ovat meillä arkipäivää, ja vapaus valita lisääntyy kaiken aikaa. Suomalaiset energiayhtiöt ovat myös vahvasti sitoutuneet kehittämään alaa tähän suuntaan.

Energia-asiat ovat Suomessa kehittyneet ET:n Pekka Salomaan mukaan yhteiskunnan toivomalla tavalla.

- Kymmenen viime vuoden aikana päälinjoja ovat olleet ilmastonmuutoksen torjunta, energian hinta ja irrottautuminen fossiilisesta tuontienergiasta.

- Uusiutuvan energian osuus sähköntuotannossa on samaan aikaan kasvanut 27 prosentista 45:een. Sähköntuotannon kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet 60 prosenttia ja sähköverkkojen toimitusvarmuus on parantunut myös haja-asutusalueilla. Ostovoimaan suhteutettuna sähkö on kuitenkin Suomessa kotitalouksille EU:n edullisinta.

Energiateollisuus on aloittanut TEM:n työryhmän rinnalla Älykäs kaupunkienergia -hankkeen. Tavoitteena on kuvata, miten älykäs energiajärjestelmä tukee ilmasto- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista, kun sähkö-, kaukolämpö-, kaukojäähdytys- ja kaasujärjestelmien välille syntyy lisää yhteyksiä.

Lisätiedot

Johtaja Pekka Salomaa, p. 0500 324 486, Twitter @PekkaSalomaa

Älyverkkotyöryhmän jäsen, johtava asiantuntija Riina Heinimäki, p. 050 381 613