STUL:sta kysyttyä: Aloittavan urakointiyrityksen jäsenyys

11.6.2018


Kysymys:


Pääseekö Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n varsinaiseksi jäseneksi myös toimintaansa vasta aloitteleva yritys?


Vastaus:


Kyllä pääsee. Edellytyksenä kuitenkin on, että sähköistysalan vahvavirtatöitä tekevällä yrityksellä on palveluksessaan tai omistajana riittävän sähköpätevyyden omaava henkilö ja että yritys on tehnyt ilmoituksen sähkötöiden tekemisestä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin rekisteriin.
Pelkästään heikkovirtatöitä tekevältä ei edellä mainittua ilmoitusta vaadita.

Jäseneksi hyväksyminen edellyttää lisäksi, että yritys on ennakkoperintärekisterissä ja arvonlisävelvollinen.

Yrityksen aiemmin tekemällä tai toiminnan aloittamisvuonna loppuvuodesta arvioiduksi tehtävällä sähköistystöihin liittyvällä liikevaihdolla ei ole suurta merkitystä. Tärkeintä on, että yritystoiminta on päätoimista ja sähkötyöt muodostavat pääosan yrityksen liikevaihdosta.

Tutustu varsinaisten jäsenten etuihin!

Suunnittelijoille ja tarkastajille on mahdollista päästä liiton yhteistoimintajäseneksi ja hyödyntää sitä kautta liiton ja Sähköinfo Oy:n tuotteita ja palveluita jäsenhinnoin.Lisätietoja antaa: Järjestöpäällikkö Toivo Lötjönen, puh. 09 547 610, toivo.lotjonen@stul.fi