STULn lausunto Ympäristöministeriölle: vesimittareiden mittaustieto laajasti hyötykäyttöön

27.6.2017

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n asiantuntijat ottavat säännöllisesti lausunnoin, kommentein ja kirjelmin kantaa lukuisiin sähköistysalaa koskeviin, valmisteluvaiheessa oleviin direktiivien, lakien, asetusten ja mm. standardien sisältöehdotuksiin.

Viimeisin lausunto on tänään lähetetty Ympäristöministeriölle ja se on annettu asetusehdotukselle, joka koskee kiinteistöjen vesimittareita.

STUL ehdottaa asetustekstiin lisättäväksi lauseen: Mittaustieto on oltava avoimesti hyödynnettävissä rakennuksen hallinnasta, energiatehokkuudesta ja turvallisuudesta vastaavissa järjestelmissä.

Tutustu STUL:n kannanottoihin