Sähköverkkoon kytketty aurinkosähkökapasiteetti yli kolminkertaistui vuodessa

21.6.2017


Energiavirasto on kerännyt sähkön jakeluverkkoyhtiöiltä Suomessa sähköverkkoon liitettyä pientuotantokapasiteettia koskevat tiedot (tilanne 31.12.2016, alle 1 MW yksiköt). Tuotantokapasiteetti on jaoteltu tuotantomuodoittain: aurinko, tuuli, bio, vesi, diesel ja muut.

Saatujen alustavien tietojen perusteella eniten on kasvanut aurinkosähkötuotannon kapasiteetti, jota on tuoreimman tiedon mukaan Suomessa noin 27 MW (vuoden 2015 kyselyn tietojen mukaan noin 8 MW). Kokonaisuudessaan alle 1 MW pientuotantoa on Suomessa noin 156 MW.

Verkkoyhtiökohtaiset tiedot voidaan julkaista kesän jälkeen, kun yhtiöiden ilmoittamat tiedot on tarkistettu. Oheisessa taulukossa on esitetty sähköverkkoon liitetty pientuotanto tuotantomuodoittain (alle 1 MW yksiköt).
 
Tuotantomuoto Nimellisteho (MW)
Aurinko  27,0
Tuuli  19,0
Bio  13,7
Vesi  34,2
Diesel  59,3
Muu   2,8
Yhteensä 156,0Erityisesti aurinkosähkön määrä on voimakkaassa kasvussa, mutta vielä toistaiseksi sen osuus Suomen tuotantokapasiteetista on melko pieni. Absoluuttisesti kaikesta Suomeen rakennetusta sähköntuotannosta (yli 1 MW yksiköt) vuonna 2016 lisääntyi eniten tuulivoima, jonka määrä kasvoi yli 500 MW. Kokonaisuudessaan Suomessa on asennettua sähköntuotantokapasiteettia noin 16 000 MW.

Lisätiedot: yli-insinööri Ville Väre, ville.vare@energiavirasto.fi, puh 029 5050 092