Sähköteknisen Kaupan Liitto 85 vuotta

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) juhlisti 85-vuotista taivaltaan yhdessä sähköistysalan kanssa Kalastajatorpalla Helsingissä. Juhlaillalliselle ja sitä edeltäneeseen vuosikokoukseen osallistui sata kutsuvierasta, jotka edustivat liiton jäsenyritysten ja yhteistyöjärjestöjen johtoa sekä toimintaan läheisesti liittyviä vaikuttajia vuosien varrelta.

STK:n puheenjohtaja Mika Höijer SLO:sta toivotti juhlavieraat tervetulleeksi ja ennakoi illan tuovan esiin hauskoja muistoja ja melkoisia tarinoita. Hän muistutti, että siitä huolimatta on hyvä katsoa myös tulevaisuuteen. Jatkossa liitolle löytyy tehtävää muun muassa sähkön imagon parantamisessa ja nuorten kiinnostuksen herättämisestä sähköistysalaa kohtaan. Hän kiitti liiton johtoa pitkäjänteisestä ja järjestelmällisestä työstä niin uusien palvelujen kehittämisessä kuin alan avoimen yhteistyökulttuurin luomisessa.      

Juhlapuheessaan STK:n hallituksen pitkäaikainen jäsen ja tuore liiton kunniajäsen Timo Luukkainen Enstosta nosti esiin ainutlaatuisia hetkiä niiden neljän vuosikymmenen varrelta, joina hän on eri rooleissa osallistunut liiton toimintaan. Kuvaukset menneen ajan sattumuksista ja hahmoista tokaisuineen tarjosivat hersyttävän hauskan katsauksen siihen osaan liiton historiaa, jonka voi saada vain itse kokemalla. 
 
Illan elävästä musiikista vastasi tapahtuman 30-luvun henkeen ohjelmistonsa sovittaneet sähköistysalan kokoonpano Musta kirja sekä ABB:n yhtye.   

Sähkönumeroista tuotetietoon ja yhteiseen visioon

STK:n toimitusjohtaja Tarja Hailikari pitää sähkönumerojärjestelmän luomista yhtenä suurimmista käänteistä liiton historiassa. Tämän 1970-luvulla luodun tuotekoodiston alkuperäinen tehtävä oli tukea hinnaston ylläpitoa uusissa atk-järjestelmissä. Kaikki alan merkittävät yritykset ottivat sähkönumerot käyttöönsä ja myöhemmin ne julkaistiin myös verkossa.

- 2000-luvulla kehitimme sähkönumerorekisteristä nykyisen Sähkönumerot.fi-tuotetietopalvelun, jolla on kattava tietokanta sekä suorat yhteydet sähköistysalan suunnittelu- ja laskentaohjelmistoihin sekä verkkokauppoihin. Alan hyvän yhteistyön ansiosta olemme kyenneet viemään tuotetietoprosessin ja sähköiset palvelut kansainvälisestikin katsoen korkealle tasolle, Tarja Hailikari kertoo.

Viime vuosikymmeninä STK:sta on kehittynyt sähköistysalalla toimivien tukkuliikkeiden, valmistajien ja maahantuojien oma toimialajärjestö, jonka kehitys-, edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön osallistutaan aktiivisesti. Tämä onkin Hailikarin mielestä tärkeää, koska sähkön ja sähköistyksen merkitys kasvaa niin rakennetussa ympäristössä kuin jokapäiväisessä elämässäkin. Tämä kehitys tulee avaamaan sähköistysalalle paljon uusia mahdollisuuksia.

- Yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueella olemme koonneet alan järjestöt ja laajan yhteistyöyritysten ryhmän toteuttamaan yhteistä Hyvinvointia sähköllä -visiota.  Sen avulla viestimme yhdessä sähköistyksen tarjoamia mahdollisuuksia yhteiskunnallisille päättäjille ja kaikille suomalaisille. Esimerkki vision edistämisestä on huhtikuun lopun visioseminaari, jonka tämän vuoden teema on Älyä enemmän sähköstä.

Katso myös taustoittava tiedote ja Liiton historiaa vuosilukuina

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Tarja Hailikari, STK, puh. 040 7358673, tarja.hailikari@stkliitto.fi

Sähköteknisen Kaupan Liitto ry (STK) edustaa sähköteknisten tuotteiden valmistajia, maahantuojia ja tukkuliikkeitä. STK edistää alan kehitystä ja vaikuttavuutta sekä tuottaa palveluja, joista merkittävin on 240.000 sähköteknistä tuotetta sisältävä Sähkönumerot.fi- tuotetietopalvelu.