Sähköistysala positiivisessa vireessä

31.3.2016

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähkösuunnittelijat NSS ry tekevät vuosittain keväisin ja syksyisin jäsenistössään kyselyn, jolla selvitetään alan toimijoiden työkantaa, odotuksia ja näkymiä seuraavalle puolivuotiskaudelle.  Maaliskuun lopussa toteutetun kyselyn tulokset ovat ilahduttavia.  

Syksyn 2014 jälkeen alkanut myönteinen kehitys sähkösuunnittelussa on jatkunut. Sähköurakoitsijoiden näkymät ovat parhaat sitten syksyn 2011!

- Vastauksissa näkyy selkeä toiveikkuuden lisääntyminen. Kokonaisuutena odotukset rakentamisen suhteen ovat positiiviset, vaikka vaihtelut alueellisesti ovatkin suuria. Parhaat näkymät ovat yrityksillä, jotka toimivat joko koko valtakunnan alueella tai Uudellamaalla, sanoo STUL:n toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen.

Erityisesti asuntorakentamista koskevat odotukset ovat parantuneet sekä sähkösuunnittelijoiden että –urakoitsijoiden keskuudessa.

Kuten aikaisemmissakin kyselyissä myös tällä kertaa myönteisimmät odotukset koskevat korjausrakentamista ja sen tarjoamia työtilaisuuksia.
- Asuntojen ja muun korjausrakentamisen uskoo tälläkin kertaa kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan tulevana puolivuotiskautena yli 90 prosenttia vastaajista, kertoo Sähkösuunnittelijat NSS:n toimitusjohtaja Risto Hiltunen.

Tarjouskyselyt lisääntyneet, työkanta laskenut

Tarjouskyselyjen määrä on kasvanut tai pysynyt ennallaan 74 prosentilla vastaajista. Työkannan mediaani on sekä suunnittelijoilla että urakoitsijoilla 3 kuukautta, mikä on asteikon pienemmässä päässä tutkimuksen historiatietojen perusteella.
- Rakentamisen positiivinen vire näkyy ilmeisesti lisääntyneinä tarjouskyselyinä, mutta suunnitelmat eivät vielä ole ehtineet realisoitua urakoiksi, tulkitsee Hiltunen.

Tiedusteluun vastanneet yritykset raportoivat hienoista lisätyöllistämistarvetta niin suunnitteluun kuin urakointiinkin. Tulosodotukset ovat suunnittelijoiden osalta hieman heikentyneet, urakoitsijoilla aavistuksen parantuneet.
Kaksi kolmasosaa vastaajista olettaa yritystoiminnan tuloksellisuuden kuluvana vuonna samaksi tai paremmaksi kuin edellisenä vuonna.

Tulos linjassa rakentamisen yleisen optimismin kanssa

Rakennusteollisuus RT:n helmikuinen suhdanteiden välitarkastus kertoi seuraavaa: ”Rakentamisen suhdannetilanne kohenee.  Rakentaminen on supistunut yhtäjaksoisesti neljä vuotta. Tänä vuonna rakentaminen kääntyy vihdoin 2,5 prosentin kasvuun. Rakentamisen näkymät ovat tällä hetkellä kaikista toimialoista valoisimmat, vaikka rakennusyritysten tilauskannat ovat edelleen alle normaalitason.”
- Sähköistysalan kyselyn tulokset tukevat rakennusalan optimismia. Lähes kaikki trendikehitystä kuvaavat käyrät ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan ja joillakin mittareilla mitattuna tilanne on valoisin viiteen vuoteen, iloitsee Kyllönen.

Lisätietoja:
- Olli-Heikki Kyllönen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, puh. 09 547 610 ja 040 501 1289, olli-heikki.kyllonen@stul.fi
- Risto Hiltunen, Sähkösuunnittelijat NSS ry, puh. 09 701 4611 ja 0400 712 365, risto.hiltunen@nssoy.fi

 

Raportti ja graafit


Taustatietoa kyselystä
Kysely lähetettiin maaliskuussa STUL ry:n ja NSS ry:n jäsenrekisteristä 1 721:lle sähköpostiosoitteensa ilmoittaneelle yritykselle. Kyselyn vastausprosentti on 18.