Sähköisen talotekniikan urakoitsijoilla hyvä vuosi 2017

19.6.2018

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL toteutti maalis-toukokuussa vuosittaisen liikevaihtokyselyn varsinaisten jäsenyritystensä keskuudessa. Rakentamisen korkeasuhdanteen vaikutus on ulottunut myös sähköisen talotekniikan alueella, minkä osoittaa liikevaihdon kasvu.

Sähköistysalaan sisältyy asennustoiminnan lisäksi verkonrakennus, korjaus- ja huoltotoiminta, vähittäismyynti, tukkumyynti, sähköalan pienvalmistus sekä suunnittelu.

Kyselyssä mukana olleiden sähköurakoitsijoiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2017 oli 2,8 miljardia euroa. Yhteenlasketusta liikevaihdosta asennustöiden osuus oli 58,4 prosenttia eli noin 1,6 miljardia euroa.

Vuodesta 1999 alkaen kyselyssä on omana osionaan selvitetty verkostourakoinnin osuutta kokonaisliikevaihdosta. Vuonna 2017 kyselyyn vastanneet raportoivat verkostourakoinnin liikevaihdoksi 683 miljoonaa euroa. Erillisen tarvikemyynnin osuus oli 63 miljoonaa euroa, joka vastaa 2,3 prosenttia toimialan koko liikevaihdosta.

STUL:n varsinaisia jäsenyrityksiä koskeva liikevaihtotieto ei anna täysin oikeaa kuvaa maamme koko sähköurakointimarkkinan tilanteesta. STUL:n kyselyn tuloksiin vaikuttavat myös järjestön jäsenkunnassa tapahtuneet muutokset. Kun tarkastellaan asennusliikevaihtoja vain niiden yritysten osalta, joista on käytettävissä tiedot sekä vuodelta 2016 että vuodelta 2017, asennusmarkkinoiden muutokseksi vuonna 2017 saadaan plus 5,4 prosenttia.

Sähköurakointiala on pienyritysvaltaista

Jäsenyrityksistä 2/3:lla on vuosittainen liikevaihto alle 0,5 miljoonaa euroa. Vaikka pienyritykset lukumääräisesti edustavat valtaosaa jäsenkunnasta, yhteenlasketusta liikevaihdosta niiden osuus oli vuonna 2017 kuitenkin vain 5,9 prosenttia. Ja päinvastoin: yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekeviä jäsenyrityksiä oli kaikista kyselyyn vastanneista yrityksistä vain pari prosenttia, mutta niiden osuus kokonaisliikevaihdosta oli yli puolet alan liikevaihdosta eli 58,4 prosenttia.
Suurimman jäsenyrityksen liikevaihto oli kyselyn mukaan 280 miljoonaa euroa vuonna 2017 ja kymmenenneksi suurimman 40 miljoonaa euroa.

Sähköistysalan liikevaihdon mediaani on vuonna 2017 ilmoitettujen liikevaihtotietojen perusteella 215 000 euroa (edellisvuonna 194 142 euroa).

Suhdanne kantaa vielä

Rakennusteollisuus RT:n viimeisin suhdannekatsaus kertoo: ”Rakentamisen kasvu hidastuu viidestä prosentista tänä vuonna kahteen. Asuntoaloitukset säilyvät korkealla tasolla, mutta yhteensä kaikkien talonrakennustöiden määrä kääntyy laskuun. Korjausrakentaminen jatkaa tasaista kasvuaan, vaikka uudisrakentaminen on syönyt resursseja. Infrassa kasvu hiipuu ensi vuonna nollaan. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on keskeisin rakennustuotannon kasvun este. Rakentaminen kasvaa tänä ja ensi vuonna koko taloutta hitaammin ensi kertaa sitten vuoden 2014.”

Eli rakentamisen korkeasuhdanne jatkuu, mutta kasvun odotetaan pysähtyvän vuonna 2019. Aiemmin keväällä toteutetun Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n ja Sähkösuunnittelijat NSS:n yhteisen suhdannekyselyn tulosten mukaan usko rakentamiseen jatkuu vahvana.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitossa oli vuoden 2017 lopussa jäsenenä kaikkiaan 2 990 yritystä. Näistä varsinaisia jäseniä oli 1 637.

Lisätietoja:
- www.stul.fi -> Toimiala -> Liikevaihtokysely
- Talousjohtaja Sami Pilkkikangas, puh. 09 547 610, sami.pilkkikangas@stul.fi