Sähköinfo oy täyttää 50 vuotta

Sähköinfo 50 vuotta11.7.2018
 
Sähköinfo oy täyttää 50 vuotta 12.7.2018. Sähköinfon edeltäjäyritys Sähköliikkeiden Palvelu ja Kustannus Oy merkittiin kaupparekisteriin 12.7.1968.
   
      
Merkkipäivää juhlittiin yrityksen henkilökunnan kesken Suomenlinnassa 14.6. Yrityksen 50-vuotishistoriikki on julkaistu Sähköala.fi-sivuilla.


Sähköinfon historian merkkipaaluja

 
1967: STUL:n edeltäjä Sähköliikkeiden Liitto päättää perustaa Sähköliikkeiden Palvelu ja Kustannus Oy:n erittymään liiton kaupallinen toiminta muusta toiminnasta. Toiminta käynnistyy Helsingin Yrjönkadulla.
  
1974: Uudet sähköturvallisuusmääräykset uudistavat yhdellä kertaa suuren joukon parikymmentä vuotta muuttumattomina pysyneitä asennusmääräyksiä. Koulutustarpeeseen vastataan esimerkiksi uudella, valtakunnallisella Sähköturvallisuuspäivät-koulutuskiertueella.
 
1975: Rakennusten sähköasennukset -kirja ilmestyy. Alan perusoppikirjaksi muodostuvassa julkaisussa käydään perusteellisesti läpi kaikki rakennusten sähköasennuksia koskevat vaatimukset.
 
1976: C-ryhmän urakoitsijoille luodaan tiedotussopimus. Vuonna 1974 voimaan tulleet urakoitsijamääräykset mahdollistavat sähköurakoitsijoiden määrän moninkertaistumisen, ja vuoden harkinnan jälkeen Sähköliikkeiden Liitto myöntyy tarjoamaan palveluyhtiönsä koulutuspalveluita myös uusille yrittäjille.
 
1977:
Sähkötietokortisto eli ST-kortisto ilmestyy. Ensimmäinen Telejärjestelmät-kurssi ja ensimmäinen Antennipäivä.
 
1980: Sähköliikkeiden Palvelu ja Kustannus Oy:n nimeksi muutetaan laajentunutta ja monipuolistunutta koulutustoimintaa paremmin kuvaava Sähköurakoitsijaliiton Koulutus ja Kustannus Oy.
 
1983: Sähköurakoitsijaliitto perustaa automaatio- ja telejaoston. Ryhmä keskittyy erityisesti alan koulutustarpeiden miettimiseen ja vuoden aikana Sähköliikkeiden Palvelu ja Kustannus Oy saa lanseerattavakseen useita uusia tele- ja automaatiokursseja.
 
1985: Sähkömaailma-lehti ilmestyy. Ensimmäisenä vuonna pelkästään mainosrahoitteisesti julkaistu lehti postitetaan myös kaikille Sähköliiton jäsenille. Seuraavana vuonna lehti muutettiin maksulliseksi tilausjulkaisuksi.
 
1989: Sähköinfo-palvelu avataan. Uuden palvelun avulla tarvikehinta-, urakkahinta- ja pakettirekisterin päivitykset voidaan toimittaa diskettien sijaan kätevästi linjasiirtona.
 
1991: Sähköurakoitsija-lehden nimeksi muutetaan Sähköala.
 
1994: ST-kortisto julkaistaan CD-ROM -muodossa. Ensimmäisessä sähköisessä versiossa tekstit ovat erikseen RTF-muodossa ja kuvat erikseen.
 
1995: Yrityksen nimeksi muutetaan nykyinen Sähköinfo Oy.
 
1996: Sähkötarkastuskeskuksen toiminta lakkautetaan. Sähkötarkastuskeskuksen asiantuntijoita siirtyy Sähköinfon palvelukseen ja Sähköinfo ostaa oikeudet moniin Sähkötarkastuskeskuksen julkaisuihin.
 
2000: Jännitetyövideo julkaistaan. Edellisenä vuonna julkaistut SFS 6000 ja SFS 6002 -standardit herättivät niin paljon kysymyksiä esimerkiksi uusista jännitetyömääräyksistä, että opastusvideo tuli tarpeeseen.
 
2005: Kaikille sähköstä ja sähköistyksestä kiinnostuneille avoimet Sähköala.fi-sivut avataan.
 
2007: Sähköinfon uudet verkkosivut ja Sähköala-lehden verkkoversio avataan.
  
2008: Sähköverkon mitoitus- ja dokumentointiohjelma Febdokin ensimmäinen suomenkielinen versio julkaistaan. Sähköinfon profiilia korostava Sähköinfo-asiakaslehti näkee päivänvalon.
 
2010: Sähköinfon verkkotuotteiden käyttöympäristö Severi avataan. Alkuvaiheessa palvelu tehostaa erityisesti ST-kortiston käyttöä.
 
2015: Sähköinfon ensimmäiset verkkokurssit julkaistaan. Erityisesti SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskurssin verkkoversio osoittautuu suosituksi.
 
2016: Energiavirasto myöntää Sähköinfolle uusituvan energian asentajien RES-kouluttajan pätevyyden ensimmäisenä yrityksenä Suomessa. Mobiilaitteille suunniteltu Tarketti-tarkastussovellus esitellään.
 
2018: Juhhlavuotta vietetään hillitysti pääasiassa työn merkeissä.
 
   
   
Sähköinfon 50-vuotisjuhlat Suomenlinnassa