Sähköalan ammatilliset oppilaitokset huolissaan reformin vaikutuksista

13.9.2016

Sähköistysalan opetusta tarjoavat ammatilliset oppilaitokset ovat lähettäneet Opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle kirjeen, jossa ne esittävät huolensa suunnitteilla olevien koulutusta koskevien muutosten seurauksista.

Oppilaitosten kirje Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle

Kirjeessä oppilaitosten edustajat tuovat esille sähköalan vaativuuden sekä koko sähköalaan liittyvät erityispiirteet.

Opetusta tarjoavat tahot ovat mielellään mukana kehittämässä toisen asteen koulutusta sähköalalla, mutta ovat nyt huolissaan siitä, miten vähenevillä resursseilla pystytään varmistamaan opiskelijoiden turvalliset oppimisympäristöt ja alalle valmistuvan työvoiman kilpailukykyinen ja riittävä osaaminen.

Sähköisen talotekniikan ala on voimakkaasti kasvava ja tarjoaa tulevaisuudessa runsaasti mielekkäitä töitä ja yrittämisen mahdollisuuksia osaaville henkilöille. Vähimmäisvaatimus on osaaminen, jolla varmistetaan paitsi henkilön oma myös hänen rakentamansa ympäristön turvallisuus.

Suunnitteilla olevassa reformissa lisätään työpaikoilla tapahtuvan oppimisen määrää. Sähköalan laaja-alaisuus ja koko ajan kasvavat osaamisvaatimukset tuovat työpaikoilla tapahtuvalle oppimisellekin uusia haasteita, joihin pienissä yrityksissä on vaikea vastata.

Läheinen yhteistyö alan yritysten kanssa on ollut jo pitkään sähköalan ammatillisen koulutuksen lähtökohta jo siitäkin syystä, että asetuksen mukaisesti koulutuksesta valmistuva opiskelija on vasta työkokemusta hankittuaan sähköalan itsenäiseen työhön kykenevä henkilö. Yritykset ovat siis tähänkin saakka hoitaneet mihin tahansa muuhun alaan verrattuna poikkeuksellisen suuren osan kouluttamisesta.  Nyt suunniteltu lisäys yritysten koulutusvastuuseen on kohtuuton.

Lisätiedot:

Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu: koulutuspäällikkö Vesa Helminen, puhelin 050 5870 121, vesa.helminen@tampere.fi

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry: Järjestöpäällikkö Arto Saastamoinen, puhelin 09 5476 1418, arto.saastamoinen@stul.fi

Aiheeseen liittyvää:

STUL ry:n, Sähköliiton ja STTA ry:n allekirjoittama kirje Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Opetushallitukselle.