Rakennusyritysten liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 5,9 prosenttia vuodentakaisesta

13.9.2017


Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten liikevaihto kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä 5,9 prosenttia. Vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin kasvua oli 11,7 prosenttia. Rakentamisen myynnin määrä kasvoi huhti-kesäkuussa 2,3 prosenttia.

Rakentamisen liikevaihdon kolmen kuukauden vuosimuutos (TOL 2008)

Rakentamisen toimialoista voimakkaimmin kasvoi talonrakentaminen, jossa liikevaihtoa kertyi 9,9 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto kasvoi 4,2 prosenttia.

Maa- ja vesirakentamisen liikevaihto väheni 1,5 prosenttia.


Rakennusyritysten myynnin määrä kasvoi toisella neljänneksellä talonrakentamisen toimialalla 6,5 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan toimialalla 1,0 prosenttia. Maa- ja vesirakentamisen myynnin määrä väheni 3,8 prosenttia.


Myynnin määräindeksi lasketaan poistamalla liikevaihdon indeksisarjasta hintojen muutosten vaikutus.

Verohallinnon oma-aloitteisten verotietojen muutoksilla ei toistaiseksi vaikutusta liikevaihtokuvaajien tietoihin

Tilastokeskuksen liikevaihtokuvaajissa on selvitetty Verohallinnon oma-aloitteisten verotietojen muutosten vaikutuksia. Selvitysten perusteella muutoksilla ei toistaiseksi ole havaittu olevan tilastotuotannon kannalta merkittäviä vaikutuksia yritysten arvonlisäveroraportoinnissa. Tästä lisää kohdassa Muutoksia liikevaihtokuvaajien käyttämässä kausiveroaineistossa.


Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2017, kesäkuu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Liina Arhosalo 029 551 3612, Heli Suonio 029 551 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi


Julkaisu pdf-muodossa (275,7 kt)