Rakennusten energiamuotokertoimet muuttuvat vuodenvaihteessa

   
1.12.2017


Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla uudistetaan rakennusten energiamuotokertoimet. Asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia.
 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa nykyään noin kolmasosan Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Energiamuotokertoimet ohjaavat kohti energiatehokasta rakentamista ja kestävää luonnonvarojen käyttöä. Mitä suurempi kerroin on, sitä vähemmän kuluttavaksi rakennus tulee suunnitella.

Rakennuksissa 1.1.18 alkaen käytettävät energiamuotokertoimet (suluissa 31.12.17 asti voimassa olevat kertoimet):

sähkö 1,20 (1,70)
kaukolämpö 0,50 (0,70)
kaukojäähdytys 0,28 (0,40)
fossiiliset polttoaineet 1,00 (1,00)
rakennuksessa käytettävät uusiutuvat polttoaineet 0,50 (0,50)

”Uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta lämmityksessä pitää edistää. Siksi uusiutuvien polttoaineiden ja kaukolämmön kertoimet ovat alhaisimmat. Myös sähköntuotannossa päästötön tuotanto lisääntyy. Siksi sähkön kerrointa on ollut perusteltua alentaa”, painottaa asunto-, energia ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

30.11.2017 annettu asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia, johon kuuluu myös maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2017 voimaantullut muutos sekä kaksi ympäristöministeriön asetusta, jotka on tarkoitus antaa vuoden 2017 aikana. Asetus on myös osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa Suomessa.

Uudet energiamuotokertoimet tulevat voimaan 1.1.2018 ja ne koskevat uusia rakennuksia, kun hankkeen lupahakemus jätetään 1.1.2018 tai sen jälkeen.

 

Ympäristöministeriön tiedote