Asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat lähes kuudella miljardilla eurolla vuonna 2014

Tilastokeskuksen mukaan asunnon omistajat ja asunto-osakeyhtiöt korjasivat asuntojaan ja asuinrakennuksiaan 5,8 miljardilla eurolla vuonna 2014. 

Yhteenlasketut korjauskustannukset pysyivät vuoden 2013 tasolla. Omakoti- ja paritaloja korjattiin 2,7 miljardilla eurolla. Kerrostalojen korjaamiseen kului 2,4 miljardia euroa ja rivitaloasuntoihin 730 miljoonaa euroa. Aravalainoitettuja asuntoyhteisöjä korjauskustannukset vuonna 2014 olivat 420 miljoonaa euroa ja vuotta aikaisemmin 480 miljoonaa euroa.
Suurin osa kerrostalojen korjauksista, 1,82 miljardia euroa, kului asunto-osakeyhtiön teettämiin korjauksiin ja loput 530 miljoonaa euroa kerrostaloasuntojen omistajien itse tekemiin tai teettämiin korjauksiin. Rivitaloyhtiöt korjasivat 430 miljoonalla eurolla ja rivitaloasuntojen omistajat 300 miljoonalla eurolla. Asunnon omistajan itse tehdyissä korjauksissa ei ole huomioitu oman työn arvoa.

Korjauskustannukset talotyypeittäin ja rakennusosittain vuonna 2014, miljoonaa euroa

Rakennusosa  Talotyyppi         
  Omakoti- ja paritalot  Rivitalot  Kerrostalot  Kaikki 2014  Kaikki 2013 
Asunnon märkätilat   321  125  178  625  749
Asunnon keittiö   221   94  200  516  602
Asuin- ja muut tilat   423    77  154  654   883
Ulkopinnat ja rakenteet   810  169  642 1620  1496 
Talotekniikka   556   173  917 1645  1496 
Piha-alue ja -rakennukset   355   51  103  509  352
Taloyhtiön sisätilat      0   42  160  202  154
Yhteensä  2687   730 2352  5771  5745 

Korjauskustannukset suhteutettuna asuinpinta-alaan olivat kerrostaloissa vuoden 2014 aikana 46,3 €/m². Rivitaloissa vastaava kustannuserä oli 31,5 €/m² ja omakotitaloissa 21,0 €/m².
Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Julkisivuremontti on suunnitteilla yli 20 prosentilla kysymykseen vastanneista asunto-osakeyhtiöistä, samoin kuin kattoremontti. 

Käyttövesijärjestelmäremontti on suunnitteilla 18 prosentilla ja viemäröintijärjestelmäremontti 15 prosentilla vastanneista yhtiöistä.
Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut suuret remontit, prosenttia vastanneista
Liike- ja toimistorakennuksia korjattiin yhteensä yli 1,5 miljardilla eurolla
Tilastokeskus on selvittänyt ensimmäistä kertaa liike- ja toimistorakennusten korjauskustannukset. Toimistorakennuksia korjattiin 910 miljoonalla eurolla vuonna 2014. Liikerakennusten osuus korjauksista oli 670 miljoonaa euroa. Kerrosalaan suhteutettuna korjauskustannukset olivat liikerakennuksissa 19 €/ m² ja toimistorakennuksissa 25 €/m².
Julkisia palvelurakennuksia korjattiin 1,2 miljardilla eurolla vuonna 2014. Julkisten palvelurakennusten korjauskustannukset on laskettu vuoden 2013 kustannuksien sekä myönnettyjen korjaus- ja laajennuslupien perusteella. Arvion mukaan julkisten palvelurakennusten korjauksiin käytettiin noin 6 prosenttia vähemmän rahaa kuin vuonna 2013.
Rakennusten korjauskustannukset rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan

Vuosi  Rakennuksen käyttötarkoitus     
   Liikerakennukset Toimistorakennukset  Julkiset palvelurakennukset 
 2013  .1)  .1)  1298
 2014  669  910  1223     .2)


1) Liike- ja toimistorakennuksien korjauskustannukset selvitettiin ensikertaa vuodelta 2014 2) Estimoitu korjaus- ja laajennuslupien perusteella
Lähde: Rakennusten ja asuntojen korjaukset. Tilastokeskus
Lisätietoja: Eetu Toivanen 029 551 3331, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi
Julkaisu pdf-muodossa (250,5 kt)