Ohjeita kameravalvontaanUusi standardi SFS-EN 62676-4:2016 Turvasovelluksissa käytettävät kameravalvontajärjestelmät. Osa 4: Soveltamisohjeet antaa ohjeet kameravalvontajärjestelmälle (VSS) asetettujen toiminnallisten- ja suorituskykyvaatimusten sekä järjestelmän laadun varmistamiseen. Standardin tuntemisesta on hyötyä heille, jotka ovat vastuussa kameravalvontajärjestelmään liittyvistä toiminnallisista määrittelyistä, suunnittelusta, laitevalinnoista, asennuksista, käyttöönotosta, käytöstä ja kunnossapidosta.

Kameravalvontajärjestelmä on yhdistelmä kuvankaappauslaitteita, valaistusta, laite- ja videoyhteyksiä, kuvankäsittelylaitteita ym. jotka on valittu ja asennettu vastaamaan asiakkaan turvavalvontavaatimuksia. Kameravalvontajärjestelmä siirtää valvontakameroiden tallentamat kuvat siirtoyhteyden kautta katseltavaksi näytössä. Asennettuun järjestelmään kuuluvien kameroiden ja näyttöjen lukumäärälle ei ole olemassa teoreettista rajaa. Sen asettaa käyttäjän kyky hallita järjestelmää;  kameroiden ja näyttöjen määrää.

Kameravalvontajärjestelmän perusvaatimukset

Koska kameravalvontajärjestelmillä on hyvin monenlaisia käyttötarkoituksia kuten suojaus, turvallisuus, yleinen turvallisuus, liikenne jne., tämä SFS-EN 62676-sarja kattaa vain vähimmäisvaatimukset. Standardisarja on jäsennelty viiteen pääosaan seuraavasti:

·        Osa 1: Järjestelmävaatimukset (1-1 Yleiset, 1-2 Video)
·        Osa 2: Videonsiirtoprotokollat (2-1 Yleiset, 2-2 REST service, 2-3 Web service)
·        Osa 3: Analogiset ja digitaaliset videorajapinnat
·        Osa 4: Soveltamisohjeet
·        Osa 5: Valvontakameroiden kuvanlaatu (valmisteltavana)

Kameravalvontajärjestelmän standardin mukaisen turvaluokituksen  puuttuessa oletusarvona on luokka 1 (ts. ei suojaustasoa eikä käyttöoikeusrajoituksia).

Vaatimustenmukaisuus

Mikäli kameravalvontajärjestelmän tai sen komponenttien ilmoitetaan noudattavan jotain lainsäädäntöä, määräystä/määräyksiä tai kansallisia tai alueellisia standardeja, on nämä väitteet sisällytettävä standardinmukaisuuden todistavaan ilmoitukseen. Kun kameravalvontajärjestelmän käyttöönotto ja luovutus on tehty, on urakoitsijan annettava asiakkaalle ilmoitus standardien vaatimusten noudattamisesta. Omistaja on vastuussa kameravalvontalaitteiston käytöstä ja omistajan tulee huomioida kameravalvontaan liittyvät lait ja asetukset (lisätietoja ks. Tietosuojavaltuutetun toimisto).

Riskikartoitus ennen suunnittelua

Kohteessa tulee tehdä riskikartoitus ennen kameravalvontajärjestelmän suunnittelua. Mahdolliset uhat ja vaaratekijät on yksilöitävä sekä niiden todennäköisyys ja vaikutus tulee arvioida. Ohjeita riskikartoituksen ja riskien arviointiin annetaan standardeissa SFS-ISO 31000 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet sekä  SFS-EN 31010 Riskienhallinta. Riskien arviointimenetelmät.

SFS-EN 62676-4:2015 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 144 sivua ja sen hinta on 93,90 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi. Kaikkia standardituotteita välittää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Verkkokauppa sales.sfs.fi. Asiakaspalvelu sähköpostitse sales@sfs.fi, puhelimitse (arkisin klo 8–16) 09 1499 3353.

Lisätietoja kameravalvonnan standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954.