Näin teemme Suomesta tekoälyn huippumaan

23.10.2017

Tekoälyn tulevaisuutta Suomessa selvittänyt ohjausryhmä luovutti tänään ensimmäisen väliraporttinsa, Suomen tekoälyaika, elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Tutkimusten mukaan Suomi on toisena Yhdysvaltain jälkeen 11 kehittyneimmän maan joukossa, kun arvioidaan tekoälyn tuomaa talouskasvupotentiaalia. Tätä selittävät Suomen elinkeinorakenne, teollisuuden investointituotepainottuneisuus, julkisen sektorin digitaalisuusaste sekä korkea koulutustaso.
– Suomessa me haluamme olla ja meillä on hyvät mahdollisuudet olla yksi maailman parhaita tekoälyn soveltajamaita. Tekoälyn hyödyntäminen edellyttää kuitenkin tietoisia päätöksiä ja niiden tehokasta toimeenpanoa. Nimittämäni ohjausryhmän laatima Suomen tekoälyaika -raportti toimenpidesuosituksineen antaa ensi askeleet oikeaan suuntaan, linjaa elinkeinoministeri Lintilä.

– On erittäin tärkeää että yksilö ja yhteiskunta pysyvät vauhdissa mukana. Meidän suomalaisten tulee yhdessä yrittää ymmärtää ja etsiä ratkaisuja tekoälymurrokseen, joka vaikutuksiltaan vastaa sitä, miten sähkön käytön yleistyminen muutti maailman 1900-luvulla, ministeri toteaa.

Raportti listaa kahdeksan avainta, joiden avulla Suomi viedään tekoälyaikaan:

1 Kasvatamme tekoälyn avulla yritysten kilpailukykyä
2 Hyödynnämme dataa kaikilla sektoreilla
3 Nopeutamme ja helpotamme tekoälyn käyttöönottoa
4 Varmistamme huippuosaamisen ja houkuttelemme huippuosaajia
5 Teemme rohkeita valintoja ja investointeja
6 Rakennamme maailman parhaat julkiset palvelut
7 Luomme uudenlaisia yhteistyömalleja
8 Nostamme Suomen tekoälyajan suunnannäyttäjäksi

– Suomen siirtyminen tekoälyaikaan etenee siten, että kaikkiin aihealueisiin luodaan oma verkostonsa tai työtä tehdään yhdessä jo olemassa olevien verkostojen tai korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. On syntymässä verkosto terveysalan tekoälysovelluksiin liittyen, samoin keskustelua käydään energiatoimialan kanssa, kertoo tekoälyohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä.

– Kutsumme lisäksi kansalaiset keskustelemaan siitä, mitä tekoälyn ja robotiikan yleistyminen meille tarkoittaa, mitä siltä odotamme ja mihin haluamme päätöksentekijöiden erityisesti kiinnittävän huomiota. Ohjelman edetessä toteutamme eri puolilla Suomea erilaisia tempauksia ja kampanjoita, joilla tekoälyä tuodaan lähemmäs meidän jokaisen arkea, Ala-Pietilä lupaa.

Verkostoihin voi ilmoittautua mukaan ja kansalaisen verkkotyöpajaan voi osallistua osoitteessa www.tekoalyaika.fi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä asetti 18.5.2017 tekoälyn ohjausryhmän pohtimaan, miten luotsata Suomi tekoälyä soveltavien maiden kärkijoukkoon. Työryhmän tehtävänä oli löytää merkittävimmät sekä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat että ajankohtaiset toimenpiteet, laajasti yhteiskunnan eri osa-alueilta. Ohjausryhmä luovuttaa loppuraporttinsa huhtikuussa 2019.

Linkkejä:

Suomen tekoälyohjelma ”Tekoälyaika

Kysymyksiä ja vastauksia tekoälystä ja tekoälyohjelmasta


Seuraa tekoälyaikaa Twitterissä: #tekoälyaika #TEMtekoäly

Tutustu Suomen tekoälyohjelman jatkotoimiin: www.tekoalyaika.fi

Lisätiedot:
- ohjausryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä, Huhtamäki Oyj, p. 010 686 7885
- ohjausryhmä varapuheenjohtaja, osastopäällikkö Ilona Lundström, TEM, puh. 046 9202 344
- elinkeinoministerin erityisavustaja Jukka Ihanus, p. 050 463 9929