Motiva julkaisi taloautomaation hyödyntämisohjeet

31.1.2018
 
Motivan yhdessä taloautomaatio- ja pientaloalan toimijoiden, Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton sekä ympäristöministeriön ja Energiaviraston kanssa käynnistämässä Toimiva taloautomaatio pientalossa – hankkeessa on tuotettu kattava verkkoaineisto sekä hankintaohjekortti pientalorakentajien ja -korjaajien käyttöön.
 
Toimivan taloautomaation kautta voidaan parantaa uudis- sekä olemassa olevien pientalojen sisäilmaolosuhteita, energiatehokkuutta ja toimivuutta sekä edesauttaa uusiutuvan energian hyödyntämistä pientalojen lämmityksessä, jäähdytyksessä ja sähkön tuotannossa. Jotta taloautomaatiota hyödynnettäisiin omakotitaloissa yleisimmin, tarvitsevat pientalorakentajat ja -korjaajat tietoa taloautomaatiojärjestelmien tuomista hyödyistä, eri järjestelmistä ja niiden toimittajista sekä ohjeita taloautomaatiojärjestelmien hankintaan ja ylläpitoon.
 
Energiatehokas koti -verkkosivuille kootussa materiaalissa on tietoa taloautomaatiosta, sen eduista ja hyödyistä, ohjeita hankintaan sekä esimerkkejä erilaisista pientaloissa toteutetuista taloautomaatiojärjestelmistä. Hyödyntämällä esimerkiksi tarkistuslistoja voi laatia itselleen hyvän kuvauksen siitä, millaisen automaatiojärjestelmän taloon tarvitsee ja hankkii, ja mitä siitä toteutetaan nyt ja mitä tulevaisuudessa. Varautumalla tuleviin muutoksiin ennakolta ja suunnittelemalla järjestelmän laajennusmahdollisuudet hyvin pysyvät sekä investointi- että energiakustannukset kurissa.
 
Toimiva taloautomaatio pientalossa -hankkeen rahoittajina toimivat ympäristöministeriö, Energiavirasto sekä hankkeeseen osallistuvat yritykset ja organisaatiot taloautomaatioalalta. Mukana ovat olleet ABB Oy, Beckhoff Automation Oy, Oy Danfoss Ab, Rettig Lämpö Oy, Swegon Oy, Inwido Finland Oy, KNX Finland ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Pientaloteollisuus PTT ry ja Talotekniikkateollisuus ry.

 
 
Automaation hyödyntämisohjeet Energiatehokas koti-sivustolla