Kyberturvallisuuden perusteet -kurssi ammatillisten oppilaitosten käyttöön

5.10.2018

Rakennusautomaation ja kiinteistöjen etäohjauksen yleistyessä, ovat myös tietoturvaan liittyvät riskit kasvaneet. STEKin toimeksiannosta tehdyn asiantuntijaselvityksen mukaan kyberturvallisuuden perusteita kaivataan ammattikorkeakouluissa kipeästi juuri näiden alojen opintoihin. Selvityksessä käytiin läpi Suomen viisi suurinta ammattikorkeakoulua, niiden nykytarjontaa ja tarvetta kyberturvallisuuden perustietoihin.

Kyberturvan peruskurssin suunnittelussa tavoitteena on luoda teknisen alan opiskelijoille – erityisesti talotekniikkaa, kone- ja rakennustekniikkaa sekä energiatekniikkaa opiskeleville - suunnattu kurssi, joka monistuu alueellisesti siten, että kurssia vetävät koulun omat opettajat. Opettajat valmennetaan aihepiiriin lähiopetuksella, ja opettajan tueksi tehdään kirjallinen materiaali, jota tukee myös päivystävä puhelinpalvelu. Opettajakoulutuksia on tehty alkuvuodesta, ja ensimmäiset opettajien vetämät kurssit ovat toteutettu elo-syyskuussa.

- Tietotekniikan opiskelijoilla on kyberturvallisuus jo oletuksena mukana opinnoissa, mutta talotekniikan ja rakentamisen alan opintokokonaisuuksissa kyberturvallisuuden käsittely ei selvityksemme mukaan ollut riittävän kattavaa, STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen sanoo.
– Halusimmekin tuottaa kurssin nimenomaan näiden alojen opiskelijoille. Jatkossa aiomme toteuttaa kurssista myös lisämoduuleja esimerkiksi energiatekniikan opiskelijoille, jotka syventävät perusasioita juuri kyseisen oppiaineen näkökulmasta. Muut oppiasteet eivät myöskään ole poissuljettuja, esimerkiksi lukiolaisille suunnattua kyberturvallisuuskurssia on kaavailtu seuraavaksi, hän jatkaa.


Jyväskylän JAMKissa pilottikurssi opiskelijoille

Ensimmäisenä pilotkurssia kokeillaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa JAMKissa, jossa elo-syyskuun vaihteessa on käynnistynyt seitsemän rinnakkaista kyberturvallisuuden pilotkurssia opiskelijoille. Myöhemmin kurssi on tarkoitus käynnistää myös muissa hankkeessa mukana olevissa ammatillisissa korkeakouluissa, joita ovat: Metropolia, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK), Turku AMK (TUAS), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu HAMK, Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK sekä Laurea.

Ensimmäisen vuoden pilot-kursseille arvioidaan osallistuvan 100–150 opiskelijaa, mutta tavoitteena on, että jatkossa jokainen alan opiskelija käy kurssin.

Projektissa asiantuntijoina ovat toimineet Flashtec Consultants Oy ja Elisa Santa Monica Oy. Projektin rahoittaa Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry.

Lisätietoja:
Timo Kekkonen STEK ry, timo.kekkonen@stek.fi  gsm 050 500 3214
Juha Remes, Flashtec Consultants; juha.remes@flashtec.fi  gsm 040 483 5550
Jukka Kyheröinen, Flashtec Consultants; jukka.kyheroinen@flashtec.fi , gsm 044 055 8668
Magnus Kullström, Elisa Santa Monica Oy, Consultant Network & Security, gsm 040 777 2925
Ilari Karinen, Elisa Santa Monica Oy, Head of Network & Security team,gsm 040 820 7048
Jarmo Viinikanoja JAMK, jarmo.viinikanoja@jamk.fi , 040 660 4071


Lähde: STEK uutiskirje 5.10.2018