”Jos tänä päivänä haluaa tehdä töitä niin se onnistuu ihan helposti!”

4.4.2018

Otsikon kommentti on poimittu Sähkösuunnittelijat NSS ry:n ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäsenistönsä keskuudessa tehdyn suhdannekyselyn avoimista palautteista. Kommentti kuvaa hyvin yleistunnelmaa: rakentamisen positiivinen vire jatkuu.

Niin sähkösuunnittelijoiden kuin -urakoitsijoidenkin odotukset rakennustuotannon osalta ovat edelleen parantuneet viime vuoden syksystä. Työtilaisuuksia nähdään olevan tarjolla tasaisesti kautta maan eli rakennustuotannon odotetaan kasvavan tai vähintään pysyvän ennallaan kaikilla kyselyn piirissä olleilla kahdeksallatoista alueella.

Toki alueellisia vaihtelujakin on. Tämän kyselyn perusteella Etelä -Savossa, Päijät-Hämeessä ja Varsinais-Suomessa toimivat yritykset ovat odotuksissaan optimistisimpia.

Korjausrakentamisen parissa uskotaan töitä riittävän edelleen hyvin. Asuntotuotannon kasvuodotukset ovat saldoluvulla mitattuna aavistuksen matalammat kuin edellisessä kyselyssä, mutta jopa 90 prosenttia vastaajista odottaa asuntotuotannon edelleen kasvavan tai vähintään pysyvän korkealla tasolla myös tulevana puolivuotiskautena.

Tarjouskyselyt ovat lisääntyneet – työkantaa 4 kuukaudeksi

Tarjouskyselyjen määrä on parantunut molemmilla vastaajaryhmillä, suunnittelijoilla tilanne on paras sitten vuoden 2011 ja urakoitsijoillekin tarjouskyselyjä tulee kiitettävästi. Urakoitsijoilla työkannan mediaani on pysynyt 4 kuukaudessa.

Tulevan puolen vuoden aikana joka neljäs vastaaja uskoo hintatason nousevan; laskuun uskoo vain 5 prosenttia vastaajista. Vastaajat työllistävät tällä hetkellä noin 5 300 henkilöä ja tämän arvellaan kasvavan noin sadalla työntekijällä.

Kun näkymät ovat hyvä, usko yritystoiminnan tuloksellisuuteenkin on korkealla.
30 prosenttia vastaajista takoo nyt aikaisempaa parempaa ja reilu puolet edellisvuoden tasoista tulosta. Suunnittelijoiden tulosodotukset ovat jonkin verran urakoitsijoiden odotuksia myönteisemmät.

Kysely lähetettiin maaliskuussa 1637:lle STUL:n ja NSS:n jäselle. Kyselyn vastausprosentti oli 15.

Lisätietoja:
- Toimitusjohtaja Olli-Heikki Kyllönen, STUL ry, puh. 09 547 610
- Toimitusjohtaja Risto Hiltunen, NSS ry, puh. 0400 712365

Graafisia kuvaajia: http://stul.fi/fi/toimiala/suhdannekatsaukset/maaliskuu-2018