Johdanto koti- ja rakennusautomaation vaatimuksiin

15.6.2017

SFS-EN 63044-1:2017 esitetään standardisarjan yleiskuvaus sisältäen HBES/BACS-sovellukset, klusterit ja palveluklusterit.

Standardi SFS-EN 63044-1:2017 sisältää HBES/BACS:in peruskäsitteiden lisäksi yhteenvedon yleisimmistä HBES/BACS sovelluksista jäsenneltynä klustereihin ja palveluklustereihin. Klusteri on sovellusryhmä, joka käyttää samantyyppistä HBES-järjestelmää suurin piirtein samantyyppisen informaation vaihtoon. Esimerkkejä klustereista:

• automaatio: sisältää valaistuksen, varjostimien, ovien ja porttien ohjaukset
• turvajärjestelmät: sisältää kaasu- savu- ja paloilmaisimet sekä vesivuotovalvonnan

Esimerkkejä palveluklustereista:

• energianhallinta: sisältää valaistuksen, varjostimien, ovien, lämmityksen, ilmanvaihdon ja kodin ohjaukset
• viihde: sisältää musiikin, videoiden, TV-lähetteen, verkkotallennuksen sekä PC ja tms. laitteiden jakamisen

SFS-EN 63044-1:2017 korvaa standardin SFS-EN 50491-1:2014


Koti- ja rakennusautomaation yleiset vaatimukset

Valmisteilla oleva standardisarja SFS-EN 63044 pätee kaikille kotien ja rakennusten elektroniikkajärjestelmille (HBES) sekä rakennusautomaatio- ja ohjausjärjestelmille (BACS). Siinä määritellään HBES/BACS-järjestelmien ja tuotteiden yleiset vaatimukset. Standardisarja SFS-EN 63044 mahdollistaa suuren joukon sovelluksia ja se kattaa seuraavat HBES/BACS ominaisuudet:

• sähköturvallisuus
• toiminnallinen turvallisuus
• ympäristöolosuhdemäärittelyt
• EMC-vaatimukset
• kaapelointi- ja asennusvaatimukset sekä verkkotopologiat.


Lisätietoja HBES/BACS standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi