Ilmoita- ja Valttikortti -palveluiden sopimusehdot muuttuvat


Suomen Tilaajavastuu Oy:n asiakastiedote

Valttikortti on rakennusalalle tarkoitettu kuvallinen henkilökortti. Työnantaja voi tilata sen työntekijälle, joka ilmoitettu Verohallinnon ylläpitämään veronumerorekisteriin ja jonka henkilö- ja työsuhdetiedot ovat tallennettuna Ilmoita-palveluun. Valttikortin olemassaolo on merkki siitä, että työntekijä on rekisteröity veronumerorekisteriin.

Veronumeroa ja veronumerorekisteriä koskevaa lakia (1231/2011) muutettiin viime vuoden aikana.

Jatkossa Verohallinto poistaa viran puolesta rekisteröityä koskevat tiedot veronumerorekisteristä, jos rekisteröidyn tietoja ei ole ollut Verohallinnolle lähetetyissä rakennustyömaan työntekijäilmoituksilla viimeisen kahden vuoden aikana.

Rekisteristä poistamisesta ei tällöin lähetetä erillistä ilmoitusta rekisteröidylle tai sille, jonka pyynnöstä tiedot on merkitty veronumerorekisteriin. Verohallinto aloittaa säännölliset tietojen poistot veronumerorekisteristä helmikuun 2019 lopussa.

Tilaajavastuun Ilmoita-palvelussa ja Valttikortti-palvelussa huomioidaan muuttunut käytäntö:

- Työnantajayritykselle asetetaan velvollisuus vahvistaa Ilmoita-palveluun syötettyjen työntekijätietojen ajantasaisuus vähintään kerran vuodessa.

- Kun työnantaja on vahvistanut, että työntekijätiedot ovat ajantasaisia, tarkistaa palvelu säännöllisesti työntekijän kuulumisen veronumerorekisteriin ja ilmoittaa tarvittaessa työntekijän uudelleen veronumerorekisteriin.

- Jos työntekijätietojen ajantasaisuutta ei ole vahvistettu, työntekijä poistetaan automaattisesti Ilmoita-palvelusta ja työntekijän Valttikortti suljetaan.

Näin toimimalla pyrimme varmistamaan seuraavat asiat:

- Ilmoita-palvelun työntekijätiedot ovat ajantasaisia.

- Rakennustyömaalla ei tarvitse erikseen tarkistaa työntekijän kuulumista veronumerorekisteriin silloin, kun työntekijällä on voimassa oleva Valttikortti ja hänen tietonsa on haettu Ilmoita-palvelusta.

Muutoksen seurauksena Ilmoita- ja Valttikortti-palvelun erityisehdot muuttuvat. Muuttuneisiin erityisehtoihin voi tutustua Suomen Tilaajavastuun sivustolla: https://www.tilaajavastuu.fi/wp-content/uploads/2018/12/Ilmoita_Valtti_erityisehdot_01022019.pdf 

Suomen Tilaajavastuu toimittaa tammikuun aikana asiakkailleen tarkemmat toimintaohjeet ja tuovat palvelun käyttöliittymään uusia työkaluja helpottamaan työntekijätietojen ylläpitoa.